6 inch bằng bao nhiêu cm

[vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTVCQ1BfQ0FMQ1VMQVRFRF9GSUVMRFMlMjBpZCUzRCUyMjklMjIlNUQlMEE=[/vc_raw_html][vc_column_text]Việc biết được 1 inch bằng bao nhiêu cm phù hợp các lĩnh vực yêu cầu đơn vị đo chiều dài là cm. Ở Việt Nam, đơn vị cm được sử dụng phổ biến hơn so với inch, là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản mét trong hệ đo lường quốc tế SI.

Bạn đang xem: 6 inch bằng bao nhiêu cm

Inch là một đơn vị đo chiều dài theo thông lệ được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ, Canada, và Vương quốc Anh.

1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch tương đương 2.54 centimet:

1 in = 2.54 cm

Cách đổi In ra Cm

Khoảng cách d tính theo đơn vị centimet (cm) bằng khoảng cách d tính theo đơn vị inche (″) nhân 2,54.

Công thức:

d(cm) = d(in) × 2.54

Ví dụ:

– Đổi 30 inche sang cm:

Xem thêm: worth là gì

d(cm) = 30″ × 2.54 = 76.2 cm

– 7 inch bằng bao nhiêu cm?

d(cm) = 7 × 2.54 = 17.78 cm

– Đổi 2 3/8″ sang cm:

d(cm) = (2 + 3/8) x 2.54 = 6.0325 cm

Bảng quy đổi Inch sang Centimet

Inch (“) Centimet (cm)
0.01 in 0.0254000 cm
1/64 in 0.0396875 cm
1/32 in 0.0793750 cm
1/16 in 0.15875 cm
0.1 in 0.2540 cm
1/8 in 0.3175 cm
1/4 in 0.635 cm
1/2 in 1.27 cm
1 in 2.54 cm
2 in 5.08 cm
3 in 7.62 cm
4 in 10.16 cm
5 in 12.70 cm
6 in 15.24 cm
7 in 17.78 cm
8 in 20.32 cm
9 in 22.86 cm
10 in  25.40 cm
20 in 50.80 cm
30 in 76.20 cm
40 in 101.60 cm
50 in 127.00 cm
60 in 152.40 cm
70 in 177.80 cm
80 in 203.20 cm
90 in 228.60 cm
100 in 254.00 cm

Xem thêm:

  • 1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m, yard, feet?
  • Quy đổi từ Feet sang Cm
  • Quy đổi từ Cm sang Inch
  • Quy đổi từ Px sang Cm

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Xem thêm: courier là gì

3/5 - (2 bình chọn)