above là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ phụ vương, 8/8/2017, 13:00 (GMT+7)

Bạn đang xem: above là gì

Cả nhì kể từ đều có tức là ở địa điểm cao hơn nữa, tuy nhiên above sử dụng cho tới độ cao và sức nóng chừng, over sử dụng cho tới tuổi thọ, vận tốc.

1. Cả nhì kể từ nằm trong tức là ở địa điểm cao hơn nữa. 

Ví dụ:

The water came up above/over our knees.

Can you see the helicopter above/over the palace?

phan-biet-above-va-over

2. Above với nghĩa hình tượng rộng lớn, này đó là bên trên không còn, ko phía trên một vật không giống, nhập khi over tức là chứa đựng hoặc ngang qua loa.

Ví dụ:

Above all, we love her because of her honesty.

We've got a little house above the lake.

Xem thêm: Các cách buộc dây giày Balenciaga đúng chuẩn, hợp trends

He put on a coat over his pyjamas.

The plane was flying over Denmark.

3. Trong giám sát, above và over nằm trong tức là rộng lớn, bên trên. Nhưng above sử dụng cho tới độ cao và sức nóng chừng, over sử dụng cho tới tuổi thọ, vận tốc.

Ví dụ:

The temperature is three degree above zero.

The summit of Everest is about 8000 metres above sea level.

You have đồ sộ be over 18 đồ sộ see this film.

The police said she was driving at over 120 km/h.

4. See above/ see over

Trong sách hoặc báo, see above tức là nom nhập những gì được viết lách bên trên trên đây, see over tức là nom sang trọng trang sau đó.

Phương Nhi (theo Mshoagiaotiep)

Xem thêm: throw away là gì