against là gì

Cấu trúc Against nhập giờ đồng hồ Anh người sử dụng ra sao mang lại phù phù hợp với văn cảnh và nội dung người ghi chép mong muốn truyền tải? Bài ghi chép này tiếp tục phân tách cách sử dụng của từng cấu hình ứng với nghĩa và ví dụ rõ ràng.

Bạn đang xem: against là gì

Published on

cau truc against hắn nghia va vấp cach su dung

Cấu trúc Against là 1 trong những dạng cấu hình ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản và thông dụng. Tuy nhiên, song khi sỹ tử hoàn toàn có thể lầm lẫn Lúc việc dùng cấu hình against, rưa rứa người sử dụng cấu hình này ko phù phù hợp với văn cảnh. Vì vậy, nhập nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục hỗ trợ tứ cấu hình dùng against tất nhiên những chú ý nhập quy trình dùng. 

Key takeaways

1. Against là gì?: Against - Giới kể từ, thông thường nghe biết với ý nghĩa sâu sắc thông dụng là chống đối. Tuy nhiên, tùy nằm trong nhập những trường hợp không giống nhau tuy nhiên kể từ giới kể từ này sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

2. Những cấu hình Against nhập giờ đồng hồ Anh:

2.1 Cấu trúc khái quát:

 • Verb + against + Noun/Noun phrase

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

2.2 Cấu trúc cụ thể:

 • Cấu trúc Against diễn tả ý nghĩa sâu sắc phản đối

 • Cấu trúc Against thao diễn miêu tả sự bất lợi

 • Cấu trúc Against thao diễn miêu tả hành vi chạm cho tới cái gì đó

 • Cấu trúc Against đem ý nghĩa sâu sắc đối chiếu.

Against là gì?

Against - Giới kể từ, thông thường nghe biết với ý nghĩa sâu sắc thông dụng là chống đối. Tuy nhiên, tùy nằm trong nhập những trường hợp không giống nhau tuy nhiên kể từ giới kể từ này sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • Her house was over against mine.

(Ngôi nhà đất của cô ấy ở đối lập nhà đất của tôi)

 • A worker goes against his quấn because of many unreasonable changes

(Một người công nhân ngăn chặn ông căn nhà của tớ vì thế nhiều thay cho thay đổi ko phù hợp)

 • She is maybe nothing against you

(Có lẽ cô ấy ko quí bạn)

 • Can she appeal against this decision?

(Cố ấy hoàn toàn có thể năng khiếu nại với đưa ra quyết định này hoặc không?)

 • Lisa cannot dare say anything against her mother

(Lisa không đủ can đảm bất kể điều gì chống lai u mình)

Những cấu hình Against nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc:

 • Verb + against + Noun/Noun phrase

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

Trong bại, danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng sau against chỉ loại bị phản đối hoặc ngăn chặn.

Cấu trúc Against diễn tả ý nghĩa sâu sắc phản đối

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu hình này là: “opposing or disagreeing with somebody/something” - nghĩa: Phản đối hoặc từ chối với ai bại / đồ vật gi bại (Từ điển Oxford)

Những collocation thông dụng với ý nghĩa sâu sắc này:

 • Fight against: Chiến đấu chống lại

 • Play against: Đối đầu (thường dùng trong mỗi cuộc thi đua về thể thao)

 • Be against: Chống lại

 • Advise someone against: Khuyên ai bại chống lại

 • Vote against: bầu cử chống lại

Ví dụ: 

 • The fight against terrorism

(Cuộc chiến chống xịn bố)

 • We're playing against the league champions next month.

(Chúng tôi tiếp tục đấu với những căn nhà vô địch giải đấu nhập mon tới)

(Đó là trái khoáy luật của bọn chúng ta)

 • She was forced to tướng get married against her will.

(Cô buộc nên kết duyên trái khoáy với ý mong muốn của tớ.)

 • Is he for or against the death penalty?

(Anh tao cỗ vũ hoặc ngăn chặn án tử hình?)

Cấu trúc Against thao diễn miêu tả sự bất lợi

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu hình này là: “not to tướng the advantage or favour of somebody/something” - nghĩa: không tồn tại lợi hoặc đảm bảo chất lượng mang lại ai bại / đồ vật gi đó

 • Be against: ngăn chặn, hoặc không tồn tại lợi

Ví dụ:

 • All the evidence is against her.

(Tất cả hội chứng cứ đang được không tồn tại lợi mang lại cô ấy)

 • His age is against him.

(Tuổi của anh ấy ấy không tồn tại lợi mang lại anh ấy)

Cấu trúc Against thao diễn miêu tả hành vi chạm cho tới cái gì đó

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu hình này là: “close to tướng, touching or hitting somebody/something” - nghĩa: lại gần, chạm nhập hoặc tiến công ai bại / đồ vật gi đó

 • Beat against: đập vào

 • Put something against: bịa gì bại chạm vào

 • Lean against: tựa vào

Ví dụ:

 • Put the guitar there, against the wall.

(Hãy bịa cây đàn ở bại, phụ thuộc vào tường.)

 • The rain beat against the windows.

(Mưa đập nhập các chiếc hành lang cửa số.)

2.4 Cấu trúc Against đem ý nghĩa sâu sắc ví sánh

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu hình này là: “used when you are comparing two things” -  nghĩa: được dùng khi chúng ta đối chiếu nhì thứ

Cấu trúc:

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

Ví dụ:

 • She is weighing the benefits against the cost.

(Cô ấy đang được Để ý đến thân mật quyền lợi và ngân sách.)

 • Check your bill against the statement.

(Hãy đánh giá hóa đơn của công ty đối với bảng sao kê.)

 • What's the rate of exchange against the Vietnam?

(Tỷ giá chỉ hối hận đoái đối với VN là bao nhiêu?)

Bài tập dượt áp dụng

Viết những câu tại đây vì thế giờ đồng hồ Anh với kể từ Against:

1. Hãy đánh giá thành phẩm của công ty với của tôi

2. Đặt truyền ảnh ở phía trên, chạm nhập bức vẽ

3. Hành động của anh ấy ấy ngăn chặn anh ấy

4. Họ đang được đấu giành ngăn chặn sự bất công cho tất cả những người lao động

5. Quý Khách tránh việc thực hiện điều này, này đó là ngăn chặn luật của tất cả chúng ta.

Đáp áp tham lam khảo:

1. Check your result against mine.

2. Put the television here, against the painting.

3. His action is against him.

4. They are fighting against unfairness for the workers.

5. You should not vì thế that, that's against our rule!

Tổng kết

Trên đó là những kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tương quan cho tới những cấu trúc against, kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể vận dụng nhập quy trình học tập giờ đồng hồ Anh của tớ. Người học tập hãy ôn luyện kỹ năng và thực hiện bài bác tập dượt thông thường xuyên nhằm ghi ghi nhớ lâu và dùng phù phù hợp với văn cảnh.

Tham khảo

Against”. Oxford Learner's Dictionaries.https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/against?q=against

Xem thêm: lay out là gì