air là gì

BrE /eə(r)/
NAmE /er/

Hình thái từ

  • Past + PP: aired
  • Ving: airing

Thông dụng

Danh từ

Không khí, bầu ko khí; không khí, ko trung
pure air
không khí nhập sạch
fresh air
không khí non mẻ
in the open air
ở ngoài trời
(hàng không) máy bay; sản phẩm không
to go by air
đi sử dụng máy cất cánh, cút bởi vì lối sản phẩm không
Làn dông tố nhẹ
(âm nhạc) khúc ca, khúc nhạc, điệu ca, điệu nhạc
Vẻ, dáng vẻ, dáng vẻ điệu; thần sắc, diện mạo; thái độ
with a triumphant air
với vẻ đắc thắng
( số nhiều) điệu cỗ màu mẽ, vẻ tao đây
to give oneself airs and graces
làm cỗ màu mẽ, thực hiện duyên, thực hiện dáng
to give oneself airs; to tướng put on (assume) air
làm cỗ, thực hiện đi ra vẻ tao trên đây, lên mặt

Ngoại động từ

Hóng dông tố, bầy dông tố, phơi
Làm thông thoáng khí, thực hiện thông thoáng dông tố, thực hiện thông gió
to air oneself
hóng dông tố, đi dạo mát
Phô bày, phô trương
to air fine clothes
phô ăn mặc quần áo đẹp
Bộc lộ, thổ lộ
to air one's feelings
thổ lộ tình cảm

Cấu trúc từ

to beat the air
mất công ăn hại, phí công
command (mastery) of the air
quyền cại trị bên trên không
to disappear (melt, vanish) into thin air
tan nhập không gian, tan biến hóa đi
to fish in the air; to tướng plough the air
mất công ăn hại, uổng công
to give somebody the air
(từ lóng) mang đến ai nghỉ việc, thải ai ra
Cắt đứt mối quan hệ với ai
to go up in the air
mất tự động công ty, thất lạc bình tĩnh
hangdog air
vẻ hối hận lỗi
Vẻ tiu nghỉu
in the air
hão huyền, viễn vông, ở đâu đâu
his plan is still in the air
kế hoạch của hắn còn ở đâu đâu
Lan cút, lan từng (tin tháp canh...)
to keep somebody in the air
để ai ở nhập một tình trạng thiếu tín nhiệm chờ đón ko hoặc biết gì
To make (turn) the air blue
Xem blue
on the air
(rađiô) đang được phân phát thanh, đang được tương truyền bởi vì rađiô
to take air
lan cút, tương truyền, tháp canh cút (tin tháp canh...)
to take the air
dạo non, hóng gió
(hàng không) đựng cánh, cất cánh lên
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tẩu, chuồn, trốn mang đến mau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị xua đuổi, bị thải
to put on air
(từ lóng) thực hiện le

Chuyên ngành

Điện lạnh

làm thông thoáng khí

Kỹ thuật công cộng

khí nén
khoảng trắng
không khí

Giải mến EN: Powered by or delivering air. See compound terms beginning with air and also with pneumatic..

Bạn đang xem: air là gì

Giải mến VN: Vận hành nhờ không gian hoặc đem không gian. Xem những thuật ngữ đem trở thành tố là AIR (khí) và PNEUMATIC (khí nén).

Xem thêm: voluntary là gì

làm thông thoáng gió
gió
hàng không
phát đi
phát rộng
quạt trần
thông gió
thông hơi

Địa chất

không khí

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blast , breath , breeze , draft , heavens , ozone , puff , sky , stratosphere , troposphere , ventilation , waft , whiff , wind , zephyr , address , affectation , ambience , appearance , atmosphere , aura , bearing , comportment , demeanor , deportment , effect , feel , feeling , flavor , impression , look , manner , mannerism , mien , mood , pose , presence , property , quality , semblance , tone , aria , descant , lắc , melody , tuy nhiên , strain , theme , firmament , heaven , blow , gust , ambiance , smell , style , affectedness , pretense , tune , exhalation , expiration , flatus , miasma , minauderie , nimbus
verb
aerate , aerify , air-condition , circulate , cool , eject , expel , expose , người yêu thích , open , oxygenate , purify , refresh , ventilate , broadcast , communicate , declare , disclose , display , disseminate , divulge , exhibit , make known , make public , proclaim , publicize , publish , put , reveal , speak , state , tell , utter , voice , wind , express , vent , a