american foods began to affect the rest of the world

Read the passage and mark A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.

Bạn đang xem: american foods began to affect the rest of the world

America’s foods began to affect the rest of the world. American emphasis on convenient and rapid consumption is best represented in fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks. By the 1960s and 1970s fast foods became one of America’s strongest exports as franchises for Mc Donalds and Burger King spread through Europe and other parts of the world, including Russia and China. Traditional meals cooked at home and consumed at a leisurely pace _ gave way to quick lunches and dinners eaten on the run as other countries imitated American cultural patterns.

By the late 20th century Americans had become more conscious of their diets, eating more poultry, fish and vegetables, and fewer eggs and less beef. Cooks began to rediscover many world cuisines in forms closer to their original. In California, chefs combined fresh fruits and vegetables available with ingredients and spices borrowed from immigrant kitchens to create an innovative cooking style that was lighter than traditional French, but more interesting and varied than typical American cuisine. Along with the states wines, California cuisine took its place among the acknowledged forms of fine dining. 56. Fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks ………

Question 1. Fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks                   

A. are traditional meals of the US people.

B. are popular because of their nutritious values.

C. became more popular than meals cooked at home in China.

D. became popular with other European and Asian countries.

Question 2. Which of the following is similar in meaning to the word cuisine?

A. cooking      B. style of cooking       C. cookery        D. cook

Question 3. What is the main idea of the first paragraph?

A. Americas cuisine used to have an influence on many countries.

B. Fast foods became one of Americas strongest exports.

C. Mc Donalds and Burger King are American food suppliers successful in Europe.

D. Traditional meals cooked at home and consumed at a leisurely pace are not common in the US.

Question 4. Which of the following statements is true?

A. By the late 20th century, fast foods had lost their popularity in the USA

B. Americans used to eat more poultry, fish, and fresh fruits and vegetables than they do now.

C. Cooking styles of other countries began to affect Americas by the late 20th century.

D. Fewer eggs and less beef in American diet made them fitter.

Xem thêm: struggle là gì

Question 5. An innovative style of cooking was created in California                   

A. to attract more immigrants to the state.

B. and made the states wines well-known.

C. by borrowing recipes from immigrant kitchens.

D. by combining the local specialities with immigrants spices.

 

ĐÁP ÁN

1-A 2-B 3-A 4-A 5-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Question 1:

Thông tin trong câu: . American emphasis on convenient and rapid consumption is best represented in fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drink

Question 2:

Cuisine= style of cooking

Question 3:

Main idea thì thường ở đầu đoạn, ở bài này là ở câu: Americas foods began to affect the rest of the world.

Question 4:

Thông tin ở đoạn sau: By the late 20th century Americans had become more conscious of their diets, eating more poultry, fish and vegetables, and fewer eggs and less beef. -> fast foods lost its popularity

Question 5:

Thông tin ở trong đoạn: . In California, chefs combined fresh fruits and vegetables available with ingredients and spices borrowed from immigrant kitchens to create an innovative cooking style

BÀI DỊCH

Ẩm thực Hoa Kỳ đã bắt đầu ảnh hưởng đến những nơi khác trên thế giới. Người Mỹ thì luôn nhấn mạnh rằng để ăn uống một cách nhanh chóng và tiện lợi thì tốt nhất là nên dùng thức ăn nhanh như hamburgers, khoai tây chiên và đồ uống có ga. Đến thập niên 60 và 70 thì đồ ăn nhanh đã trở thành mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Hoa Kỳ, khi mà dãy cửa hàng của mc Donalds và Burger King phủ toàn châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Các bữa ăn truyền thống mà được nấu ở nhà, khi mọi người ăn uống chậm rãi, đã nhường chỗ cho những bữa trưa và tối ăn nhanh ngay khi đi trên đường khi mà các quốc gia khác bắt chước văn hóa Mỹ.

Đến cuối thế kỉ 20 thì người dân Mỹ đã ý thức hơn về khẩu phần ăn của họ, bắt đầu ăn nhiều thịt gia cầm, cá và rau, ăn ít trứng và thịt bò hơn. Các đầu bếp thì bắt đầu chế biến lại những phong cách ẩm thực trên thế giới theo cách gần nhất với nguyên bản. Ở California, các bếp trưởng kết hợp rau quả tươi có sẵn với nguyên liệu và gia vị lấy từ bếp của những người nhập cư để tạo ra một phong cách nấu ăn sáng tạo, nhẹ nhàng hơn phong cách Pháp truyền thống, nhưng thú vị hơn và đa dạng hơn là ẩm thực Mỹ tiêu biểu. Cùng với các loại rượu của bang, ẩm thực California đã được xếp hạng là một trong những cách ăn uống tinh tế nổi tiếng nhất.

Xem thêm: sponsorship là gì