ancol etylic + br2

C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn hùn chúng ta ghi chép và thăng bằng đích phương trình Khi cho tới Phenol tính năng với brom, phenol đem công thức chất hóa học là C6H5OH. Cũng như áp dụng giải những dạng thắc mắc bài xích luyện tương quan cho tới phản xạ C6H5OH+ Br2.

1. Phương trình phản xạ Phenol Br2

 C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Bạn đang xem: ancol etylic + br2

↓ trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ C6H5OH+ Br2

Không có

3. Hiện tượng phân biệt phản xạ Phenol tính năng với brom

Khi cho tới phenol vô hỗn hợp Brom (Br2), phản xạ xẩy ra thấy hỗn hợp dịch brom bị nhạt nhẽo color dần dần, kết tủa White từ từ xuất hiện tại.

4. Mở rộng lớn phương trình phản xạ Phenol và Br2

Tính hóa chất của phenol

Các bạn cũng có thể ghi chép phương trình bên dưới dạng kết cấu nhằm rất có thể thấy rõ ràng chế độ phản xạ.

5. Tính hóa chất của Phenol 

5.1.Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 50% H2

5.2. Tác dụng với bazo mạnh tạo ra muối hạt phenolate

C6H5OH (rắn, ko tan) + NaOH → C6H5ONa (tan, vô suốt) + H2O

→ Phenol đem tính axit, tính axit của phenol vô cùng yếu; hỗn hợp phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

⇒ Có phản ứng:

C6H5ONa (dung dịch vô suốt) + H2O + CO2 → C6H5OH (vẩn đục) + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3

5.3. Tính hóa học của nhân thơm sực – Phản ứng thế H ở vòng benzen

Thế Brom: Phenol tính năng với hỗn hợp brom tạo ra 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

Phản ứng này dùng làm phân biệt phenol lúc không xuất hiện của anilin. Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom dễ dàng rộng lớn benzen vì thế đem group OH đẩy e thực hiện tăng tỷ lệ electron trong khoảng benzen.

Thế Nitro: Phenol tính năng với HNO3 đặc đem xúc tác H2SO4đặc, rét tạo ra 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phenol ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản xạ hóa học

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 2. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) Phenol vừa vặn tính năng được với hỗn hợp NaOH vừa vặn tính năng được với Na.

(b) phenol tan được vô hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản xạ được với hỗn hợp KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một trong những ancol thơm sực.

Trong những tình huống bên trên, số tuyên bố đích là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (a) Phenol vừa vặn tính năng được với hỗn hợp NaOH vừa vặn tính năng được với Na.

(b) phenol tan được vô hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

Câu 3. Hợp hóa học cơ học X( phân tử chứa chấp vòng benzen) đem công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tính năng với Na dư, số mol H2 thu được ngay số mol X nhập cuộc phản xạ. Mặt không giống, X tính năng được với hỗn hợp NaOH theo gót tỉ trọng số mol 1 : 1. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Chất X phản xạ với Na đưa đến nH2 = nX => đem 2 group -OH. X phản xạ với NaOH theo gót tỉ trọng 1:1 => Có 1 group OH gắn vô nhân thơm sực.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 4. Để phân biệt tía lọ rơi rụng nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người tao sử dụng một dung dịch demo độc nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C . Dùng nước brom, hóa học nào là làm mất đi color hỗn hợp brom ⇒ stiren; hóa học nào là tạo ra kết tủa White với nước brom ⇒ phenol; sót lại ko hiện tượng kỳ lạ gì là ancol benzylicTrích kiểu demo và viết số loại tự

Để phân biệt những hỗn hợp bên trên tao dùng dung dịch demo hỗn hợp brom

Cho vài ba giọt hỗn hợp brom vô những ống thử đựng những hỗn hợp trên:

Mẫu demo nào là thấy xuất hiện tại kết tủa White, thì hóa học thuở đầu là phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Kết tủa trắng

Mẫu demo nào là làm mất đi color hỗn hợp brom, thì hóa học thuở đầu là Stiren

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Mẫu demo sót lại ko xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì là ancol benzylic

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư vô dd C6H5ONa muối hạt vô sinh chiếm được cần là NaHCO3 vì:

A. phênol là hóa học kết tinh ma, không nhiều tan nội địa giá thành.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3.

C. CO2 là một hóa học khí.

D. Nếu đưa đến Na2CO3 thì nó có khả năng sẽ bị CO2 dư tính năng tiếp theo sau phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Ta đem H2CO3 có Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3

Câu 6. Dung dịch A bao gồm phenol và xiclohexanol vô hexan (làm dung môi). Chia hỗn hợp A thực hiện nhị phần vày nhau:

  • Phần một cho tới tính năng với Na (dư) chiếm được 3,808 lít khí H2 (đktc).
  • Phần nhị phản xạ với nước brom (dư) chiếm được 59,58 gam kết tủa White.

Khối lượng của phenol và xiclohexanol vô hỗn hợp A thứu tự là:

A. 25,38 g và 15 g

B. 16 g và 16,92 g

C. 33,84 g và 32 g

D. 16,92 g và 16 g

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Gọi số mol vô 50% hỗn hợp A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = hắn mol

nH2 = 50%. nC6H5OH + 50%. nC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + hắn = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ hắn = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94.2 = 33,84g; mxiclohexanol = 0,16.100.2 = 32g

Câu 7. Hãy lựa chọn những tuyên bố đích về phenol (C6H5OH):

(1). phenol đem tính axit tuy nhiên yếu hèn rộng lớn axit cacbonic;

(2). phenol thực hiện thay đổi color quỳ tím trở thành đỏ;

(3). hiđro vô group –OH của phenol sinh động rộng lớn hiđro vô group –OH của etanol,vì vậy phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol;

(4). phenol tan nội địa (lạnh) vô hạn vì như thế nó tạo nên link hiđro với nước;

(5). axit picric đem tính axit mạnh rộng lớn phenol vô cùng nhiều;

(6). phenol ko tan nội địa tuy nhiên tan chất lượng tốt vô hỗn hợp NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

Xem thêm: landslide là gì

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (2) sai vì như thế phenol đem tính axit vô cùng yếu hèn nên ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

(4) sai vì như thế phenol tan không nhiều nội địa giá thành, tan vô hạn ở 66oC, tan chất lượng tốt vô etanol, ete và axeton,…

Có 4 tuyên bố thực sự (1), (3), (5), (6)

(1). phenol đem tính axit tuy nhiên yếu hèn rộng lớn axit cacbonic;

(3). hiđro vô group –OH của phenol sinh động rộng lớn hiđro vô group –OH của etanol,vì vậy phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol;

(5). axit picric đem tính axit mạnh rộng lớn phenol vô cùng nhiều;

(6). phenol ko tan nội địa tuy nhiên tan chất lượng tốt vô hỗn hợp NaOH.

Câu 8. Phát biểu ko đích là:

A. Dung dịch natri phenolat phản xạ với khí CO2, lấy kết tủa vừa vặn đưa đến cho tới tính năng với hỗn hợp NaOH lại chiếm được natri phenolat

B. Phenol phản xạ với hỗn hợp NaOH, lấy muối hạt vừa vặn đưa đến cho tới tính năng với hỗn hợp HCl lại chiếm được phenol

C. Axit axetic phản xạ với hỗn hợp NaOH, lấy hỗn hợp muối hạt vừa vặn đưa đến cho tới tính năng với khí CO2 lại chiếm được axit axetic

D. Anilin phản xạ với hỗn hợp HCl, lấy muối hạt vừa vặn đưa đến cho tới tính năng với hỗn hợp NaOH lại chiếm được anilin

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án  CAxit axetic mạnh rộng lớn H2CO3 nên CO2 không thể phản xạ được với muối hạt axetat sẽ tạo axit axetic.

Câu 9.  Để phân biệt 3 lọ rơi rụng nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người tao sử dụng một dung dịch demo độc nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Trích kiểu demo và viết số loại tự

Ta sử dụng nước brom phản xạ thứu tự với 3 lọ rơi rụng nhãn

Nếu xuất hiện tại ↓ → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Nếu brom rơi rụng color → stiren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

Nếu không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì → ancol benzylic.

Câu 10.  Một hỗn hợp A chứa chấp 5,4 gam hóa học đồng đẳng của phenol đơn chức. Cho hỗn hợp M phản xạ với nước brom (dư), chiếm được 17,25 gam thích hợp hóa học B chứa chấp 3 nguyên vẹn tử brom vô phân tử, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Công thức phân tử hóa học đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B A + 3Br2→ B+ 3HBr

x    3x                  3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng tao có:

mA + mBr2 = mhợp chất + mHBr

=> 5,4 + 160.3x = 17,25 + 81.3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ rất có thể là CH3 -C6H4-OH.

Câu 11. Để pha trộn axit picric, người tao cho tới 7,05 gam phenol tính năng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. thạo lượng axit HNO3đã lấy dư 25% đối với lượng quan trọng. Số mol HNO3 cần sử dụng và lượng axit picric tạo ra trở thành là :

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C.  0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài xích m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 dùng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

maxit picric = 7,05.229/94 = 17,175 gam

Câu 12. Nhận tấp tểnh nào là sau đấy là đích về phenol?

A. Phenol thực hiện thay đổi color quỳ tím lịch sự đỏ lòm.

B. Phenol là một trong những rượu thơm sực.

C. Phenol tính năng được với HCl.

D. Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom dễ dàng rộng lớn benzen.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D A Sai: Phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím lịch sự đỏ lòm.

B sai: Phenol ko cần là một trong những rượu thơm sực.

C sai Phenol ko tính năng được với HCl.

D đúng: Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom dễ dàng rộng lớn benzen.

Câu 13. Có 2 lọ hỗn hợp rơi rụng nhãn là etanol và phenol. Dùng hóa hóa học nào là tại đây nhằm phân biệt 2 lọ trên?

A. Na

B. hỗn hợp brom

C. HBr

D. KMnO4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Để phân biệt etanol và phenol tao sử dụng hỗn hợp brom. Etanol ko phản xạ, phenol làm mất đi color hỗn hợp, tạo ra kết tủa White.

Phương trình phản xạ minh họa

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr↓ trắng

Câu 14. Nếu cho tới và một lượng hóa học tính năng với Na hoặc với NaOH thì số mol X phản xạ ngay số mol NaOH và ngay số mol H2 sinh rời khỏi. X là

A. CH2(OH)CH2OH

B. HOC6H4-CH2OH

C. HOC6H4OH

D. Tất cả những hóa học bên trên.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Số mol X ngay số mol NaOH phản xạ => X chứa chấp 1 group –OH phenol

Số mol X ngay số mol H2 sinh rời khỏi => X chứa chấp 2 group –OH vô phân tử

=> X chứa chấp 1 group –OH phenol và 1 group –OH ancol

Câu 15. Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với hỗn hợp NaOH là

A. glixerol, glyxin, anilin

B. etanol, fructozơ, metylamin

C. metyl axetat, glucozơ, etanol

D. metyl axetat, phenol, axit axetic

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Glixerol (C3H5(OH)3); anilin (C6H5NH2); etanol (C2H5OH)

Đều ko phản xạ được với hỗn hợp NaOH → loại những đáp án A, B, C.

Metyl axetat là este: CH3 COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Xem thêm: sanction là gì