arrange là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈreɪndʒ/
Hoa Kỳ[ə.ˈreɪndʒ]

Ngoại động từ[sửa]

arrange ngoại động từ /ə.ˈreɪndʒ/

Bạn đang xem: arrange là gì

 1. Sắp xếp, sắp xếp, sửa biên soạn.
  arrange in alphabetical order — bố trí theo gót trật tự abc
  to arrange a room — sửa biên soạn căn phòng
  to arrange one's hair — chải (vuốt) tóc cho tới Gọn gàng tề chỉnh
 2. Thu xếp; sẵn sàng.
  to arrange a meeting — thu xếp cuộc gặp gỡ gỡ
  to arrange a marriage — thu xếp việc cưới xin
 3. Dàn xếp, hoà giải (một cuộc tranh cãi... ).
 4. Cải biên, biên soạn lại.
  to arrange a piece of music — cải biên một bạn dạng nhạc
  to arrange a play for broadcasting — biên soạn lại một vở kịch nhằm trị thanh
 5. (Toán học) Chỉnh hợp ý.
 6. (Kỹ thuật) Lắp ráp.
 7. (Quân sự) Sắp xếp trở nên sản phẩm ngũ chỉnh tề.

Chia động từ[sửa]

arrange

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to arrange
Phân kể từ hiện tại tại arranging
Phân kể từ quá khứ arranged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại arrange arrange hoặc arrangest¹ arranges hoặc arrangeth¹ arrange arrange arrange
Quá khứ arranged arranged hoặc arrangedst¹ arranged arranged arranged arranged
Tương lai will/shall² arrange will/shall arrange hoặc wilt/shalt¹ arrange will/shall arrange will/shall arrange will/shall arrange will/shall arrange
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại arrange arrange hoặc arrangest¹ arrange arrange arrange arrange
Quá khứ arranged arranged arranged arranged arranged arranged
Tương lai were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại arrange let’s arrange arrange
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

arrange nội động từ /ə.ˈreɪndʒ/

Xem thêm: get away with là gì

 1. Thu xếp; sẵn sàng.
  to arrange to tướng come early — thu xếp nhằm cho tới sớm
 2. Dàn xếp, đồng ý, văn bản.
  to arrange with somebody about something — dàn xếp với ai yếu tố gì; đồng ý với ai loại gì
 3. (Quân sự) Đứng trở nên sản phẩm ngũ chỉnh tề.

Chia động từ[sửa]

arrange

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to arrange
Phân kể từ hiện tại tại arranging
Phân kể từ quá khứ arranged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại arrange arrange hoặc arrangest¹ arranges hoặc arrangeth¹ arrange arrange arrange
Quá khứ arranged arranged hoặc arrangedst¹ arranged arranged arranged arranged
Tương lai will/shall² arrange will/shall arrange hoặc wilt/shalt¹ arrange will/shall arrange will/shall arrange will/shall arrange will/shall arrange
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại arrange arrange hoặc arrangest¹ arrange arrange arrange arrange
Quá khứ arranged arranged arranged arranged arranged arranged
Tương lai were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange were to arrange hoặc should arrange
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại arrange let’s arrange arrange
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "arrange". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ptthtuyenquang.org.vn/w/index.php?title=arrange&oldid=1796523”

Xem thêm: brought up là gì