attribute là gì

/'ə'tribju:t/

Chuyên ngành

Toán & tin

thuộc tính

Kỹ thuật công cộng

chỉ định
cho... là do
thuộc tính

Giải mến VN: Hai loại của những bộ phận vô năng lượng điện toán thông thường sẽ là những tính chất. Trong hạ tầng tài liệu, thương hiệu hoặc cấu tạo của một ngôi trường cũng rất được coi là tính chất của một khoản tin cậy. Ví dụ, những ngôi trường Name, Phone number là tính chất của từng khoản tin cậy vô hạ tầng tài liệu Phone List; cấu tạo của từng ngôi trường như size, loại tài liệu... cũng chính là những tính chất của khoản tin cậy. Trên screen, những tính chất là những bộ phận như vấn đề bổ sung cập nhật được tàng trữ cùng theo với từng ký tự động trogn vùng đệm video clip của một adapter video clip chạy ở cơ chế ký tự động như: những tính chất tinh chỉnh và điều khiển màu sắc nền và màu sắc ký tự động, gạch ốp bên dưới và nhắp nháy... Trong nhiều công tác hình đồ họa và xử lý văn phiên bản, đó là tính tạo ra tuyệt hảo của ký tự động, những chữ đường nét đậm và những chữ đường nét nghiêng ví dụ điển hình, và những đặc điểm, như loại chữ và cỡ chữ. Ví dụ vô Word Perfect, những tính chất bao hàm dáng vẻ (nét đậm, gạch ốp bên dưới, gạch ốp bên dưới 2 gạch ốp, nghiêng, viền, bóng, chữ hoa, nhỏ v. v...), và cỡ chữ. Trong MS-DOS và Microsoft Windows, tính chất là vấn đề về tập dượt tin cậy nhằm chỉ này đó là loại tập dượt tin cậy chỉ hiểu rời khỏi, tập dượt tin cậy ẩn, hoặc tập dượt tin cậy khối hệ thống.

Bạn đang xem: attribute là gì

additive attribute
thuộc tính té sung
additive attribute
thuộc tính cộng
address attribute
thuộc tính địa chỉ
alternative attribute
thuộc tính luân phiên
alternative attribute
thuộc tính thay cho thế
archive attribute
thuộc tính lưu trữ
ATS (attributetranslation system)
hệ thống dịch nằm trong tính
attribute (specification) list
danh sách nằm trong tính
attribute byte
byte nằm trong tính
attribute byte
bai nằm trong tính
attribute character
ký tự động nằm trong tính
attribute data
dữ liệu nằm trong tính
attribute data element
phần tử tài liệu nằm trong tính
attribute definition
định nghĩa nằm trong tính
attribute definition list
danh sách khái niệm nằm trong tính
attribute domain
miền nằm trong tính
attribute elements
phần tử nằm trong tính
attribute file
tập tin cậy nằm trong tính
attribute tệp tin system (ATFS)
hệ thống tập dượt tin cậy sở hữu nằm trong tính
Attribute for Representing Relationships (ARR)
thuộc tính dùng để làm biểu thị những côn trùng quan liêu hệ
attribute key
khóa nằm trong tính
attribute label
nhãn nằm trong tính
attribute list
danh sách nằm trong tính
Attribute Registration Authority (ARA)
quyền ĐK nằm trong tính
attribute relationship
quan hệ nằm trong tính
attribute sampling
sự trích hình mẫu nằm trong tính
attribute simulation
mô phỏng nằm trong tính
attribute simulation
sự tế bào phỏng nằm trong tính
attribute specification
đặc miêu tả nằm trong tính
attribute specification list
danh sách đặc miêu tả nằm trong tính
attribute table
bảng nằm trong tính
attribute translation system (ATS)
hệ thống dịch nằm trong tính
attribute type
kiểu nằm trong tính
Attribute Value Assertion (AVA)
gắn độ quý hiếm nằm trong tính
attribute-value
giá trị nằm trong tính
basic field attribute
thuộc tính ngôi trường căn bản
basic field attribute
thuộc tính ngôi trường cơ bản
beginning attribute character
ký tự động tính chất khởi đầu
character attribute
thuộc tính ký tự
class attribute
thuộc tính lớp
connectivity attribute
thuộc tính kết nối
content reference attribute
thuộc tính tham ô chiếu nội dung
current attribute
thuộc tính hiện tại tại
data attribute
thuộc tính dữ liệu
default tệp tin attribute
thuộc tính tệp ngầm định
dimension attribute
thuộc tính chiều
display attribute
thuộc tính hiển thị
display attribute
thuộc tính mùng hình
Domain - Defined Attribute (DDA)
thuộc tính xác lập miền
EFA (extendedfield attribute)
thuộc tính ngôi trường banh rộng
EGCS attribute
thuộc tính EGCS
ending attribute character
ký tự động tính chất kết thúc
Entity, Relationship, Attribute (ERA)
Thực thể, Quan hệ, Thuộc tính
extended attribute
thuộc tính banh rộng
Extended Attribute (XA)
thuộc tính banh rộng
extended attribute buffer
bộ đệm tính chất banh rộng
Extended Attribute [OS/2] (EA)
Thuộc tính không ngừng mở rộng [OS/2]
Extended File Attribute (EFA)
thuộc tính tệp banh rộng
extended tệp tin attribute (EFA)
thuộc tính ngôi trường banh rộng
feature attribute table
bảng tính chất đối tượng
feature selection by attribute
chọn đối tượng người dùng vị nằm trong tính
field attribute
thuộc tính trường
field attribute definition
định nghĩa tính chất trường
file attribute
thuộc tính tệp
file mô tả tìm kiếm attribute
thuộc tính tế bào miêu tả tập dượt tin
fixed attribute
thuộc tính cố định
line attribute
thuộc tính dòng
link attribute
thuộc tính liên kết
mandatory attribute
thuộc tính bắt buộc
Modify Field Attribute (MFA)
sửa thay đổi tính chất trường
mount attribute
thuộc tính thi công đặt
required attribute
thuộc tính bắt buộc
non-mandatory attribute
thuộc tính ko bắt buộc
non-mandatory attribute
thuộc tính tùy chọn
notation attribute
thuộc tính ký hiệu
prime attribute
thuộc tính sản phẩm đầu
primitive attribute
thuộc tính gốc
read-only attribute
thuộc tính chỉ hiểu ra
screen attribute byte
byte tính chất mùng hình
single-valued attribute
thuộc tính đơn giá bán trị
standard attribute
thuộc tính chuẩn
Standard Extended Attribute [OS/2] (SEA)
Thuộc tính không ngừng mở rộng chi chuẩn chỉnh [OS/2]
text attribute
thuộc tính văn bản
UAD (userattribute data set)
tập (hợp) tài liệu tính chất người dùng
underscore attribute
thuộc tính gạch ốp dưới
user attribute
thuộc tính người dùng
user attribute data phối (UADS)
tập tài liệu tính chất người dùng
value attribute
thuộc tính giá bán trị
value attribute
thuộc tính gía trị
variable attribute
thuộc tính biến
volatile attribute
thuộc tính hoặc thay cho đổi
volatile attribute
thuộc tính khả biến

Kinh tế

thuộc tính
non-wage attribute
thuộc tính ko nên lương
non-wage attribute
thuộc tính ko chi phí lương

Địa chất

thuộc tính, thông số

Địa chất

đặc trưng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aspect , character , characteristic , facet , idiosyncrasy , indication , mark , note , particularity , peculiarity , point , property , quality , quirk , sign , speciality , symbol , trait , virtue , feature , savor , emblem , accessory , appanage , appendage , cachet , endowment , essence , perquisite , predicate , proprium , token
verb
account for , accredit , apply , associate , blame , charge , connect , credit , fix upon , hầm on , hold responsible , impute , lắc , pin on , refer , reference , trace , ascribe , assign , aspect , badge , feature , grace , idiosyncrasy , mark , peculiarity , property , quality , reputation , sign , symbol , talent , virtue

Xem thêm: lunch nghĩa là gì