bài tập và thực hành 1 tin học 12

Mục chi phí của bài học kinh nghiệm Bài tập luyện và thực hành thực tế 1: Tìm hiểu hệ hạ tầng dữ liệu nhằm canh ty những em biết xác toan những việc làm cần thiết thực hiện trong hoạt động và sinh hoạt quản lí lí một việc làm cần thiết thực hiện và biết một trong những việc làm cơ phiên bản Lúc xây dựng một CSDL đơn giản. Mời những em nằm trong theo dõi dõi nội dung bài học kinh nghiệm tiếp sau đây.

ANYMIND360

Tóm tắt lý thuyết

1. Bài toán quản lí lý

Bạn đang xem: bài tập và thực hành 1 tin học 12

2. Các việc làm thông thường bắt gặp Lúc xử lí vấn đề của một đội nhóm chức

3. Hệ hạ tầng dữ liệu

1. Các tính năng của hệ quản lí trị hạ tầng dữ liệu

2. Vai trò của trái đất Lúc thao tác với hệ hạ tầng dữ liệu

3. Các bước xây cất hạ tầng dữ liệu

Bài tập luyện minh họa

Gợi ý trả lời:

Các em cần thiết dò xét hiểu:

 • Cách thức đáp ứng mượn hiểu bên trên khu vực, mượn về ngôi nhà, nội quy tủ sách.
 • Sổ theo dõi dõi sách vô kho.
 • Sổ theo dõi dõi tình hình sách mang lại mượn.
 • Số sách được mượn từng thứ tự, thời hạn mượn sách.
 • Lập plan dự tính mua sắm sách, thanh lí sách, hạ tầng vật hóa học của thư viện…
 • Các tổ chức triển khai và tiến hành quản lí lí sách.

Gợi ý trả lời:

 • Quản lí sách gồm:
  • Hoạt động nhập/xuất sách ra/vào kho
  • Thanh lí sách
 • Mượn trả sách gồm:
  • Cho mượn: Kiểm tra thẻ hiểu, phiếu mượn, tím sách vô kho, ghi mượn trả
  • Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ hiểu, phiếu mượn, so sánh sách trả với phiếu mượn, ghi buột mượn/trả, ghi trường hợp bất ngờ sách quá hạn hoặc hư đốn, nhập sách về kho
  • Tổ chức vấn đề về sách và tác giả: Giới thiệu sách theo dõi chủ thể, đề chính, người sáng tác, sách mới nhất,…
 • Cách thức giải quyết và xử lý vi phạm nội quy

Gợi ý trả lời:

STT Đối tượng Thông tin cậy về đối tượng
1 Người mượn
 • Số thẻ
 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Lớp
 • Địa chỉ
 • Ngày cấp cho thẻ
 • Ghi chú
2 Sách
 • Mã sách
 • Tên sách
 • Loại sách
 • Nhà xuất bản
 • Năm xuất bản
 • Giá tiền
 •  Mã tác giả
 • Tóm tắt nội dung sách
3 Tác giả
 • Mã tác giả
 • Họ và thương hiệu tác giả
 • Ngày sinh
 • Ngày thất lạc (nếu có)
 • Tóm tắt đái sử
4 Phiếu mượn
 • Mã thẻ
 • Họ tên
 • Ngày mượn
 • Ngày trả
 • Mã sách
 • Số lượng sách mượn
5 Trả sách
 • Số phiếu mượn
 • Ngày trả
 • Số biên phiên bản ghi trường hợp bất ngờ (nếu có)
6 Hóa đơn

Số hóa đơn nhập sách

Mã sách

Số lượng nhập

7 Thanh lí
 • Số hiệu biên phiên bản thanh lí
 • Mã sách
 • Số lượng thanh lí
8 Đền bù

Số hiệu biên phiên bản đền rồng bù

Mã sách

Số lượng đền rồng bù

Tiền đền rồng bù (nếu có)

……………….. ……………………………………………

Bảng TACGIA (thông tin cậy về tác giả)

MaTG

(Mã tác giả)

HoTen

(Họ và tên)

NgSinh

(Ngày sinh)

NgMat

(Ngày thất lạc, nếu như có)

TieuSu

(Tóm tắt đái sử)

Bảng SACH (thông tin cậy về sách)

MaSach TenSach

LoaiSach

NXB NamXB GiaTien MaTG NoiDung

Bảng HOCSINH (thông tin cậy về độc giả)

MaThe HoTen NgSinh GioiTinh Lop NgayCap DiaChi

Bảng PHIEUMUON (quản lí việc mượn sách)

MaThe SoPhieu NgayMuon NgayTra MaSach SLM

Bảng TRASACH (quản lí việc trả sách)

SoPhieu

(Số phiếu mượn)

Xem thêm: dictation là gì

NgayTra

(Ngày trả sách)

SoBB

(Số biên phiên bản ghi sự cố)

Bảng HOADON (quản lí những hóa đơn nhập sách)

So_HD

(Số hiệu hóa đơn nhập sách)

MaSach

(Mã sách)

SLNhap

(Số lượng nhập)

Bảng THANHLI (quản lí những biên phiên bản thanh lí sách)

So_BBTL

(Số biên phiên bản thanh lí)

MaSach

(Mã sách)

SLTL

(Số lượng thanh lí)

Bảng DENBU (quản lí những biên phiên bản về sự việc cố thất lạc sách, đền rồng bù sách và tiền)

So_BBDB

(Số hiệu biên phiên bản đền rồng bù)

MaSach

(Mã sách)

SLDenBu

(Số lượng đền rồng bù)

TienDenBu

(Số chi phí đền rồng bù)

3. Luyện tập luyện Bài tập luyện và thực hành thực tế 1 Tin học tập 11

Hi vọng sau khoản thời gian học tập xong Bài tập luyện và thực hành thực tế 1: Tìm hiểu hệ hạ tầng dữ liệu các em tiếp tục biết xác định những việc làm cần thiết thực hiện trong họat động quản lí lí một công việc cần thực hiện và biết một trong những việc làm cơ phiên bản khi xây dựng một CSDL đơn giản và giản dị.

Các em rất có thể khối hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức đang được học tập được trải qua bài bác kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài tập luyện và thực hành thực tế 1 cực hoặc đem đáp án và tiếng giải cụ thể. 

 • Hệ quản lí trị CSDL là:

  • A.Phần mượt sử dụng tạo ra lập CSDL
  • B.Phần mượt nhằm thao tác và xử lý những đối tượng người tiêu dùng vô CSDL
  • C.Phần mượt sử dụng tạo ra lập, tàng trữ và khai quật một CSDL
  • D.Phần mượt sử dụng tạo ra lập, tàng trữ một CSDL
 • Các bộ phận của hệ CSDL gồm:

  • A.CSDL, hệ QTCSDL, con cái người
  • B.CSDL, hệ QTCSDL, con cái người
  • C.Con người, CSDL, ứng dụng ứng dụng
  • D.Con người, ứng dụng phần mềm, hệ QTCSDL, CSDL
 • Các đòi hỏi cơ phiên bản của hệ CSDL

  Xem thêm: veins là gì

  • A.Tính cấu hình, tính toàn vẹn
  • B.Tính ko dư quá, tính nhất quán
  • C.Tính song lập, tính share tài liệu, tính an toàn và đáng tin cậy và bảo mật thông tin thông tin
  • D.Các câu bên trên đều đúng

Câu 4-10: Mời những em singin coi tiếp nội dung và đua test Online nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!

4. Hỏi đáp Bài tập luyện và thực hành thực tế 1 Tin học tập 11

Trong quy trình học hành nếu như đem vướng mắc hoặc cần thiết trợ canh ty gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học  sẽ tương hỗ cho những em một cơ hội nhanh chóng chóng!

Chúc những em học hành chất lượng tốt và luôn luôn đạt kết quả cao vô học tập tập!