biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theo

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 9 trang 29. Bài học Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai(tiếp theo) và Luyện tập

{ads_vuong}

Bạn đang xem: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theo

Bài 48. (Trang 29 SGK Toán 9 – Tập 1)

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

(Giả thiết các biểu thức có nghĩa)

Bài giải

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Do đó

Bài 49. (Trang 29 SGK Toán 9 – Tập 1)

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

(Giả thiết các biểu thức có nghĩa)

Bài giải

Theo đề bài các biểu thức có nghĩa.

Ta có:

Nếu thì

Nếu b < 0 thì

Ta có:

Nếu thì

Nếu a < 0 thì

Ta có:

Nếu thì

Nếu thì

Ta có:

Nếu thì

Nếu a < 0, b < 0 thì

Theo đề bài có nghĩa nên a, b cùng dấu, do đó chỉ cần xét 2 trường hợp a, b cùng âm hoặc cùng dương.

Ta có:

(Vì theo đề bài có nghĩa nên

{ads_vuong}

Bài 50. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Bài giải

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Bài 51. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Bài giải

Ta có:

 

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Bài 52. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Bài giải

Ta có:

Xem thêm: so long là gì

Ta có:

Ta có:

Ta có:

Bài 53. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau( giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa):

a) ;

b)

c) ;

d) .

Bài giải

Ta có:

( Vì

Do đó:

b)

Nếu thì

Nếu thì

c)

(Vì với mọi nên

d)

Bài 54. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau ( giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa):

Bài giải

+Ta có:

+Ta có:

+ Ta có:

+Ta có:

+ Ta có:

{ads_vuong}

Bài 55. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Phân tích thành nhân tử ( là các số không âm)

a) ;

b)

Bài giải

a) Ta có:

b) Ta có:

 

Bài 56. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

Sắp xếp teo thứ tự tăng dần

a)

b)

Bài giải

Ta có:

b) Ta có:

Bài 57. (Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1)

khi bằng

(A) 1;                (B) 3;                       (C) 9;                      (D) 81

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài giải

Chọn đáp án D: 81

Xem thêm: lay out là gì

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Để học tốt, các em có thể xem thêm:
1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 9
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 9
3. Luyện tập Toán lớp 9
4. Đề thi Toán lớp 9 Online
5. Tài liệu tham khảo môn Toán
6. Soạn văn lớp 9 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
7. Tài liệu tham khảo môn Ngữ Văn
8. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}