bring down là gì


Trang trước

Bạn đang xem: bring down là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Bring down đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

 • Làm cho tới ai thất bại, tấn công sụp ai

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring down:

- The vote of no-confidence BROUGHT the government DOWN. Số phiếu ko tin tưởng tiếp tục lật sụp cơ quan chính phủ thời điểm hiện tại.

Nghĩa kể từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

 • Làm hạ hoặc rời giá

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring down:

- The improvements in technology have BROUGHT the prices of computers DOWN considerably in recent months. Sự nâng cao vô technology đã thử cho tới giá thành của máy tính rời đáng chú ý vô mấy tháng mới đây.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Bring down bên trên, động kể từ Bring còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Bring about

 • Cụm động kể từ Bring along

 • Cụm động kể từ Bring around

 • Cụm động kể từ Bring back

 • Cụm động kể từ Bring down

 • Cụm động kể từ Bring forth

 • Cụm động kể từ Bring forward

 • Cụm động kể từ Bring in

 • Cụm động kể từ Bring off

  Xem thêm: throw away là gì

 • Cụm động kể từ Bring on

 • Cụm động kể từ Bring out

 • Cụm động kể từ Bring out in

 • Cụm động kể từ Bring round

 • Cụm động kể từ Bring up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: caught on nghĩa là gì