build là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈbɪɫd/
Hoa Kỳ[ˈbɪɫd]

Danh từ[sửa]

build /ˈbɪɫd/

Bạn đang xem: build là gì

 1. Sự xây đắp.
 2. Kiểu bản vẽ xây dựng.
 3. Khổ người tầm vóc.
  man of strong build — người dân có tầm vóc khoẻ
  to be of the same build — nằm trong tầm vóc

Động từ[sửa]

build (bất qui tắc) built /ˈbɪɫd/

Xem thêm: so long là gì

 1. Xây, xây đắp, xây cất; hình thành, lập nên, tạo ra sự.
  to build a railway — xây đắp lối xe pháo lửa
  to build a new society — xây đắp một xã hội mới
  birds build nests — chim thực hiện tổ

Thành ngữ[sửa]

 • to build into: Xây gắn vô, gắn vô (tường).
 • to build on (upon):
  1. Dựa vô, tin yêu vô.
   to build on somebody's promises — phụ thuộc vào lời hứa hẹn của ai
   I build on you — tôi tin yêu vô anh
 • to build up:
  1. Xây lấp chuồn, xây che chuồn, xây kín chuồn.
   those doors were build up — những cửa chính bại bị xây che lại
  2. Xây dựng từ từ nên.
   to build up a reputation — xây đắp dần dần giờ tăm
  3. Tập họp lại, tụ lại, tích lại (những hình mẫu cần thiết nhằm thao tác làm việc gì).
 • to be build in: Có ngôi nhà cửa ngõ dinh cơ thự bảo phủ xung xung quanh.

Từ dẫn xuất[sửa]

 • build-up

Tham khảo[sửa]

 • "build". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)