built in là gì

/´bilt¸in/

Thông dụng

Tính từ

Gắn ngay tắp lự (vào máy chủ yếu, vô tường...)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

a Nếu các bạn thấy kể từ này cần thêm thắt hình ảnh, và các bạn mang trong mình một hình hình họa chất lượng tốt, hãy thêm thắt hình hình họa tê liệt vô mang lại kể từ.

Nếu các bạn nghĩ về kể từ này không cần thiết hình ảnh, hãy xóa chi tiêu bản {{Thêm ảnh}} ngoài kể từ đó".BaamBoo Tra Từ van cám ơn bạn !

Bạn đang xem: built in là gì

(adj) được ghép ngay tắp lự, gắn cùng

Cơ khí & công trình

được lắp đặt cùng
được ghép liền

Toán & tin cậy

cài bịa sẵn
đã lắp đặt vào
định nghĩa trước
đưa thiết lập sẵn
được lập sẵn
built-in function reference
tham chiếu hàm được lập sẵn
dựng sẵn

Xây dựng

bao lấy
gắn ngay tắp lự (vào tường)

Kỹ thuật công cộng

bên trong
chèn
có sẵn
hợp nhất
đưa vào
được setup sẵn
được khái niệm trước
được gắn vào
lắp (bên) trong
lắp vào
lắp vô trong
gắn liền
built-in adapter
bộ điều phù hợp gắn liền
built-in parking brake
phanh tay gắn liền
tích hợp
built-in modem
môđem tích hợp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
congenital , constitutional , deep-seated , essential , implicit , inborn , inbred , in-built , incorporated , indwelling , ingrained , inherent , innate , inseparable , integral , part and parcel , component , constituent , connatural , elemental , indigenous , intrinsic , native , natural

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: pullover là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: voluntary là gì