c2h2+agno3+nh3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Bạn đang xem: c2h2+agno3+nh3

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng Khi cho tới C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi với link song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Dường như Khi cho tới C2H2 tính năng với H2 ở ĐK nhiệt độ phỏng hóa học xúc tác không giống nhau cho tới thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vậy nên Khi nhen, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ loét nâu

D. hỗn hợp color lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tính năng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem thêm: apply nghĩa là gì

Câu 3. Để phân biệt 2 khí tổn thất nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng không liên quan gì đến nhau tao dùng hóa hóa học nào là tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko color, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

B. hóa học khí ko color, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

C. hóa học khí ko color, ko hương thơm, tan chất lượng tốt nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí .

D. hóa học khí ko color, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học nào là sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha trộn axetilen lúc bấy giờ là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ phỏng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ phỏng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ phỏng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ phỏng cao.

Câu 8. Khi nhen khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở nên theo dõi tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc đang được gửi cho tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, Khi cho tới C2H2 tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm phân biệt axetilen với những Khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu hùn những viết lách và cân đối trúng phương trình phản xạ.

Xem thêm: pullover là gì