c3h8 ra ch4

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với xài đề
C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4 | Cracking propan | C3H8 → CH4 + C2H4

Thầy cô http://ptthtuyenquang.org.vn/ xin xỏ ra mắt phương trình C3H8 → CH4 + C2H4 gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài bác tập dượt tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: c3h8 ra ch4

Phương trình C3H8 → CH4 + C2H4

1. Phản ứng hóa học:

    C3H8 → CH4 + C2H4

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng cao.

– Xúc tác: Ni, Fe, Cr2O3, Pt…

3. Cách triển khai phản ứng

– Dưới thuộc tính của nhiệt độ cao và với xúc tác tương thích C3H8 có thể bị phân diệt trở nên CH4 và C2H4

4. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Dẫn láo ăn ý thành phầm chiếm được qua loa bình đựng hỗn hợp brom thấy hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color.

5. Phản ứng hóa học

a. Phản ứng thế bởi halogen

– Khi phát sáng hoặc nhen giá láo ăn ý propan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế thứu tự những nguyên vẹn tử hidro bởi clo. Tương tự động như metan.

Tính hóa chất của Propan C3H8

– Phản ứng thế H bởi halogen nằm trong loại phản xạ halogen hóa, thành phầm cơ học với chứa chấp halogen gọi là dẫn xuất halogen.

b. Phản ứng tách (gãy links C-C và C-H )

Tính hóa chất của Propan C3H8

– Dưới thuộc tính của nhiệt độ và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,…), những ankan không chỉ bị tách hidro tạo ra trở nên những hidrocacbon ko no mà còn phải bị gãy những links C-C đưa đến những phân tử nhỏ rộng lớn.

c. Phản ứng oxi hóa

Tính hóa chất của Propan C3H8

– Khi nhen, propan bị cháy đưa đến CO2, H2O và lan nhiều nhiệt

Tính hóa chất của Propan C3H8

– Nếu ko đầy đủ oxi, ankan bị cháy ko trọn vẹn, Lúc ê ngoài CO2 và H2O còn đưa đến những thành phầm như CO, than vãn muội, không chỉ thực hiện hạn chế năng suất lan nhiệt độ mà còn phải khiến cho ô nhiễm và độc hại mang lại môi trường xung quanh.

6. quý khách với biết

– Phản ứng bên trên được gọi là phản xạ cracking, ngoài CH4 và C2H4 sản phẩm sinh đi ra hoàn toàn có thể với tất cả H2 và C3H6. Trong ĐK với nhiệt độ chừng, áp suất cao và xúc tác thì ankan hoàn toàn có thể bị bẻ gãy mạch C tạo ra trở nên những ankan và anken nhỏ rộng lớn được gọi là phản xạ cracking

– Dù phản xạ xẩy ra theo phía này thì phản xạ ko thực hiện thay cho thay đổi lượng láo hợp: mtrước phản ứng = msau phản ứng.

– Phản ứng luôn luôn thực hiện tăng số mol khí: nsau > ntrước

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Crackinh C3H8 thu được láo ăn ý X bao gồm H2, C2H4, CH4, C3H6, C3H8 có dX/He = 10. Hiệu suất phản xạ là:

 A. 10%

 B. 80%.

 C. 70%.

 D. 60%

Hướng dẫn.

Cracking C3H8:

  C3H8 Mũi thương hiệu nhiệt độ chừng | C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4 CH4 + C2H4

   x           x    x    mol

  C3H8 Mũi thương hiệu nhiệt độ chừng | C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4 H2 + C3H6

   hắn           hắn    hắn    mol

Ta thấy vô X sót lại một phần C3H8 chưa bị crackinh không còn.

MX = MHe.10 = 4.10 = 40 g/mol

Giả sử có một mol C3H8.

Bảo toàn lượng có: mtrước = msau hay 1.44 = nx.40 → nx = 1,1 mol

Theo những PTHH với nC3H8 = nsau – ntrước = 1,1 – 1 = 0,1 mol

Vậy C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> → CH<sub>4</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> | C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4″></p>
<p><strong>Đáp án A</strong>.</p>
<p><strong>Ví dụ 2:</strong><span> </span>Crackinh 8,8 gam propan chiếm được láo ăn ý A bao gồm H<sub style=2, CH4, C2H4, C3H6 và một trong những phần propan khồng hề bị craking. lõi hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử khoảng của A là:

 A. 39,6

 B. 23,16

 C. 2,315

 D. 3,96

Hướng dẫn.

Cracking C3H8:

  C3H8 → CH4 + C2H4

  C3H8 → H2 + C3H6

Có thể nhận biết cứ thất lạc 1 mol C3H8 sẽ tạo ra trở nên 2 mol thành phầm. Mà nC3H8 = 0.2 mol

Hiệu suất H = 90%

⇒ số mol sp tạo ra trở nên là: 0,2.90%.2 = 0.36 mol;

C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> → CH<sub>4</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> | C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4″></p>
<p>Bảo toàn lượng, tổng lượng những hóa học sau cracking vẫn chính là 8.8 gam</p>
<p>Do ê, lượng mol láo ăn ý sau là:</p>
<p><img decoding=2, CH4, C2H4, C2H6 và một trong những phần propan khồng hề bị craking. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là:

 A. 4,4g

 B. 6,6g

 C. 8,8g

 D. 11g

Hướng dẫn

Sản phẩm sinh đi ra Lúc nhen cháy A tương tự động như nhen cháy propan

npropan = nH2O – nCO2 = 9/18 – 17,6/44 = 0,1 mol

⇒ mpropan = m = 0,1.44 = 4,4 gam

Đáp án A.

Ví dụ 4. Công thức tổng quát lác của ankan là

A. CnHn+2

Xem thêm: Các cách buộc dây giày Balenciaga đúng chuẩn, hợp trends

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

Đáp án B

Ví dụ 5. Số đồng phân kết cấu ứng với công thức phân tử C5H12

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Hướng dẫn:

Các đồng phân ankan với CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy với toàn bộ 3 đồng phân.

Đáp án D

Ví dụ 6. Số đồng phân kết cấu ứng với công thức phân tử C6H14 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Hướng dẫn:

Viết những đồng phân kết cấu của C6H14

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

(CH3)3-C-CH2-CH3

Vậy C6H14 có 5 đồng phân kết cấu.

Đáp án C

Ví dụ 7. Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên thường gọi là

A. neopentan

B. 2- metylpentan

C. ísopentan

D. 1,1- đimetylbutan.

Đáp án B

Ví dụ 8. Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên thường gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan

B. 2,2,4,4-tetrametybutan

C. 2,4,4-trimetylpentan

D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Đáp án A

Ví dụ 9. Ankan X với công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Đáp án B

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Ankan và ăn ý chất:

 • C3H8 → H2 + C3H6

 • C3H8 + Cl2 → C3H7Cl + HCl

 • C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl

 • C3H8 + Br2 → C3H7Br + HBr

 • C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

 • C4H10 + Cl2 → C4H9Cl + HCl

 • C4H10 + 2Cl2 → C4H8Cl2 + 2HCl

 •  

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Ankan và ăn ý chất:

 • C3H8 → H2 + C3H6

 • C3H8 + Cl2 → C3H7Cl + HCl

 • C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl

 • C3H8 + Br2 → C3H7Br + HBr

 • C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

 • C4H10 + Cl2 → C4H9Cl + HCl

 • C4H10 + 2Cl2 → C4H8Cl2 + 2HCl

 •  

  Xem thêm: placeholder là gì

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
C3H8 đi ra C2H4 | C3H8 đi ra CH4 | Cracking propan | C3H8 → CH4 + C2H4
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em triển khai xong chất lượng tốt bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://ptthtuyenquang.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập