c6h5cl ra c6h5oh

Trong chất hóa học, phản xạ đằm thắm phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) là một trong trong mỗi phản xạ cần thiết. Khi nhì hóa học này phản xạ cùng nhau, thành phầm tạo ra trở nên là clophenol (C6H5Cl) và nước (H2O). Trong nội dung bài viết này, Dapanchuan.com sẽ hỗ trợ người xem dò xét hiểu sâu sắc rộng lớn về phản xạ này, cơ hội cân đối phương trình phản xạ và phân tích và lý giải hiện tượng kỳ lạ xẩy ra vô phản xạ.

C6H5OH + HCl là gì?

Bạn đang xem: c6h5cl ra c6h5oh

Phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) phản xạ muốn tạo trở nên phenol hydroclorua (C6H5OH.HCl) theo gót phương trình chất hóa học sau:

C6H5OH + HCl -> C6H5Cl + H2O

Phản ứng này là một trong phản xạ trao thay đổi axit-bazơ, vô tê liệt group hydroxyl (-OH) vô phân tử phenol sinh hoạt như 1 bazơ và hiệu quả với axit clohidric muốn tạo trở nên muối hạt và nước.

C6H5OH + HCl
C6H5OH + HCl là gì?

Tính hóa chất của HCl

Trước khi dò xét hiểu sâu sắc về phản xạ C6H5OH + HCl thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dò xét hiểu qua chuyện về đặc thù chất hóa học của HCl. Axit clohidric (HCl) là một trong hóa học khí ko color, ko mùi hương, với tính làm mòn mạnh. Dưới đấy là một trong những đặc thù chất hóa học của HCl:

 • Tính axit: HCl là một trong axit mạnh và với năng lực hiệu quả vô những hóa học kiềm muốn tạo rời khỏi muối hạt và nước.
 • Tính oxy hóa: HCl không tồn tại năng lực lão hóa tuy nhiên nó hoàn toàn có thể nhập cuộc vô những phản xạ lão hóa không giống nhau.
 • Tính khử: HCl hoàn toàn có thể nhập cuộc vô những phản xạ khử muốn tạo rời khỏi hiđrô và ion clo.
 • Tính phản xạ với kim loại: HCl với năng lực hiệu quả làm mòn và phân huỷ những sắt kẽm kim loại, tạo nên muối hạt clo ứng.
 • Tính phản xạ với amine: HCl hoàn toàn có thể hiệu quả với những phù hợp hóa học amine muốn tạo rời khỏi muối hạt amoni.
 • Tính phản xạ với phù hợp hóa học hữu cơ: HCl hoàn toàn có thể hiệu quả với những phù hợp hóa học cơ học muốn tạo rời khỏi những muối hạt clo ứng.

Tóm lại, HCl là một trong hóa học với tính axit mạnh và hoàn toàn có thể nhập cuộc vô nhiều loại phản xạ chất hóa học không giống nhau. Do tính làm mòn mạnh mẽ của nó, HCl cần phải xử lý và dùng cẩn trọng.

Cân vị phương trình phản xạ C6H5OH + HCl

Ta với phương trình phản xạ là:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Trong tê liệt, phenol (C6H5OH) phản xạ với axit clohidric (HCl) muốn tạo rời khỏi clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Phương trình bên trên và đã được cân đối về số nguyên vẹn tử của những yếu tố và về năng lượng điện.

Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ C6H5OH + HCl

Phản ứng đằm thắm phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) xẩy ra khi với sự hiện hữu của những ĐK sau:

 • Phản ứng ra mắt ở nhiệt độ chừng phù hợp: Phản ứng C6H5OH + HCl đòi hỏi nhiệt độ chừng khoảng nhằm hoàn toàn có thể xẩy ra hiệu suất cao. Thông thông thường, nhiệt độ chừng cho tới phản xạ này ở trong vòng kể từ 20-60 chừng C.
 • Phản ứng xẩy ra vô môi trường thiên nhiên axit: Axit clohidric (HCl) là một trong axit mạnh, bởi vậy nhằm tăng vận tốc phản xạ, thông thường cần thiết thêm 1 lượng nhỏ axit clohidric muốn tạo môi trường thiên nhiên axit.
 • Cân vị phản ứng: Cân vị phản xạ là ĐK quan trọng nhằm phản xạ ra mắt. Trong phản xạ này, C6H5OH phản xạ với HCl muốn tạo rời khỏi C6H5Cl và H2O, chính vì thế cần thiết cân đối số nguyên vẹn tử của những yếu tố và năng lượng điện nhằm phản xạ xẩy ra.

Tóm lại, nhằm phản xạ C6H5OH + HCl xẩy ra, cần phải có nhiệt độ chừng tương thích, môi trường thiên nhiên axit và cân đối phản xạ.

Giải mến hiện tượng kỳ lạ của phản xạ C6H5OH + HCl

Phản ứng C6H5OH + HCl là phản xạ đằm thắm phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) muốn tạo trở nên clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O). Phản ứng này hoàn toàn có thể được phân tích và lý giải bằng phương pháp tế bào miêu tả những quy trình ra mắt như sau:

 • Tính axit của HCl: Axit clohidric (HCl) là một trong axit mạnh và với năng lực hiệu quả vô những hóa học kiềm muốn tạo rời khỏi muối hạt và nước.
 • Phản ứng đằm thắm phenol và axit clohidric: Khi phenol (C6H5OH) được tiến hành axit clohidric (HCl), những group hydroxyl (-OH) của phenol bị thay cho thế vị ion clo (-Cl) của axit clohidric muốn tạo rời khỏi clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Phản ứng bên trên đã cho chúng ta biết một quy trình thế chức, vô tê liệt những group hydroxyl (-OH) của phenol bị thay cho thế vị ion clo (-Cl) của axit clohidric. Vấn đề này xẩy ra vì thế ion clo (-Cl) là một trong hóa học với tính năng lượng điện âm cao hơn nữa đối với group hydroxyl (-OH) vô phenol, bởi vậy ion clo (-Cl) với năng lực thay cho thế được group hydroxyl (-OH). Kết trái khoáy là, phản xạ đằm thắm C6H5OH và HCl tạo nên C6H5Cl và H2O.

Tóm lại, phản xạ C6H5OH + HCl là một trong phản xạ thế chức, vô tê liệt những group hydroxyl (-OH) của phenol bị thay cho thế vị ion clo (-Cl) của axit clohidric muốn tạo rời khỏi clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Bài tập dượt áp dụng tương quan cho tới phản xạ C6H5OH + HCl

Dưới đấy là một trong những bài xích tập dượt áp dụng tương quan cho tới phản xạ C6H5OH + HCl:

1. Tính lượng clo benzen (C6H5Cl) tạo ra trở nên khi cho tới 25g phenol phản xạ với đầy đủ lượng axit clohidric (HCl).
Giải:

Phản ứng phân tích:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Theo tê liệt, số mol của phenol (C6H5OH) và HCl nên cân nhau. Ta có:

Molar mass C6H5OH = 94 g/mol
Molar mass HCl = 36.5 g/mol

n(C6H5OH) = m(C6H5OH)/M(C6H5OH) = 25/94 = 0.266 mol

Theo phản xạ, số mol của HCl thông qua số mol của C6H5OH, vì thế đó:

Xem thêm: appetite là gì

n(HCl) = 0.266 mol

Khối lượng của HCl cần thiết dùng:

m(HCl) = n(HCl) x M(HCl) = 0.266 x 36.5 = 9.709 g

Sau phản xạ, số mol của C6H5Cl cũng thông qua số mol ban sơ của C6H5OH và HCl, vì thế vậy:

n(C6H5Cl) = n(C6H5OH) = 0.266 mol

Khối lượng của C6H5Cl tạo ra thành:

m(C6H5Cl) = n(C6H5Cl) x M(C6H5Cl) = 0.266 x 112.5 = 29.925 g

Vậy, lượng của C6H5Cl tạo ra trở nên khi cho tới 25g phenol phản xạ với đầy đủ lượng HCl là 29.925 g.

2. Cho biết số mol của H2O tạo ra trở nên khi cho tới 50g phenol phản xạ với đầy đủ lượng axit clohidric (HCl).

Giải:

Phản ứng phân tích:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Theo tê liệt, số mol của phenol (C6H5OH) và HCl nên cân nhau. Ta có:

Molar mass C6H5OH = 94 g/mol
Molar mass HCl = 36.5 g/mol

n(C6H5OH) = m(C6H5OH)/M(C6H5OH) = 50/94 = 0.532 mol

Theo phản xạ, số mol của HCl thông qua số mol của C6H5OH, vì thế đó:

n(HCl) = 0.532 mol

Sau phản xạ, số mol của H2O tạo ra trở nên thông qua số mol ban sơ của HCl, vì thế vậy:

n(H2O) = n(HCl) = 0.532 mol

Vậy, số mol của H2O tạo ra trở nên khi cho tới 50g phenol phản xạ với đầy đủ lượng HCl là 0.532 mol.

Qua nội dung bài viết này, tất cả chúng ta vẫn dò xét nắm rõ về phản xạ C6H5OH + HCl. Mọi người có lẽ rằng đã biết phương pháp cân đối phương trình phản xạ này và những hiện tượng kỳ lạ xẩy ra vô quy trình phản xạ. Hơn nữa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng kỹ năng của phản xạ này vô thực tiễn trải qua những bài xích tập dượt áp dụng tương quan.

Xem thêm: concentrate là gì