c6h5ona co2 h2o

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP Hà Nội biên soạn là phương trình phản xạ kể từ c6h5ona rời khỏi phenol rời khỏi phenol. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ chúng ta học viên biết ghi chép và cân đối phản xạ một cơ hội đúng đắn nhất. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ C6H5ONa rời khỏi C6H5OH 

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

2. Điều khiếu nại phản C6H5ONa rời khỏi C6H5OH

Bạn đang xem: c6h5ona co2 h2o

Nhiệt độ: nhiệt độ phỏng kề suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

3. Hiện tượng nhận biết

Phương trình không tồn tại hiện tượng kỳ lạ nhận thấy quan trọng đặc biệt.

Trong tình huống này, các bạn chỉ thông thường nên để ý hóa học thành phầm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: ko màu), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc các bạn nên để ý hóa học nhập cuộc C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: ko màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: ko màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: ko màu), bặt tăm.

4. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1: Khi cho tới phenol thuộc tính với hỗn hợp brom dư thì nhận được một dẫn xuất của phenol là 2,4,6-tribromphenol, nhập môi trường thiên nhiên này 2,4,6-tribromphenol là chất:

A. lỏng, nhẹ nhàng rộng lớn phenol

B. lỏng, nặng trĩu rộng lớn phenol

C. rắn

D. rắn, rồi tan nhập phenol dư

Đáp án C

Câu 2: Benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom tuy nhiên phenol làm mất đi gray clolor đỏ ối của hỗn hợp brom nhanh gọn vì như thế lí bởi nào là sau đây?

A. Phenol đem tính axit

B. Tính axit của phenol yếu hèn hơn hết axit cacbonic

C. Phenol là dung môi cơ học phân đặc biệt rộng lớn benzen

D. Do tác động của group -OH, cả địa điểm ortho và para nhập phenol trở thành nhiều năng lượng điện âm, tạo nên ĐK cho tới tác nhân Br− nhanh gọn tấn công

Đáp án D

Câu 3. CTPT C7H8O đem số đồng phân hình học tập là hợp ý hóa học thơm ngát là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án D

Câu 4. Cho những chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc demo độc nhất rất có thể phân biệt được tía hóa học lỏng đựng nhập tía lọ rơi rụng nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Đáp án B

Câu 5. Hợp hóa học Y là dẫn xuất chứa chấp oxi của benzen, lượng phân tử của Y vị 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Đáp án B

Câu 6. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) C6H5OH vừa phải thuộc tính được với hỗn hợp NaOH vừa phải thuộc tính được với Na.

(b) C6H5OH tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của C6H5OH to hơn nhiệt độ nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) C6H5OH phản xạ được với hỗn hợp KHCO3 tạo nên CO2.

(e) C6H5OH là 1 trong ancol thơm ngát.

Trong những tình huống bên trên, những tuyên bố đích là

A. (a); (b); (c)

Xem thêm: dynamite là gì

B. (a); (c); (e)

C. (a); (b); (c); (d)

D. (a); (b); (d); (e)

Đáp án A

(a) C6H5OH vừa phải thuộc tính được với hỗn hợp NaOH vừa phải thuộc tính được với Na.

(b) C6H5OH tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của C6H5OH to hơn nhiệt độ nhiệt độ chảy của ancol etylic.

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn a gam C2H5OH nhận được 0,1 mol CO2. Đốt cháy trọn vẹn b gam CH3COOH nhận được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH thuộc tính với b gam CH3COOH đem xúc tác là H2SO4 đặc và đun rét (giả sử hiệu suất phản xạ là 100%) thì nhận được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Đáp án C

Ta có

nC2H5OH = 50% nCO2 = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

Phương trình phản xạ hóa học

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,05.88 = 4,4 (gam)

Câu 8. Đun rét a gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ phỏng tương thích nhận được b gam hóa học cơ học B. Tỉ khối tương đối của B đối với A vị 0,7. Hiệu suất của phản xạ đạt 100%. A đem công thức phân tử là:

A. C2H5OH

B. C3H7OH

C. C5H11OH

D. C4H9OH

Đáp án B

Ta đem theo gót đề bài bác tỉ khối tương đối của B đối với A vị 0,7

dB/ dA = 0,7 => X là anken

Gọi X: CnH2n+2O => Y: CnH2n

Ta có: 14n/(14n+18) = 0,7 => n = 3

Công thức phân tử: C3H7OH

Câu 9. Phản ứng tạo nên kết tủa Trắng của phenol với hỗn hợp Br2 minh chứng rằng

A. Phenol đem vẹn toàn tử hiđro sinh động.

B. Phenol đem tính axit vì như thế đem group -COOH

C. tác động của group –OH cho tới gốc –C6H5 nhập phân tử phenol

D. tác động của gốc –C6H5 cho tới group –OH nhập phân tử phenol

Đáp án C

………………………………

Mời chúng ta xem thêm tăng một trong những tư liệu liên quan 

  Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP Hà Nội tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3, khi phân diệt CH4 dẫn đến C2H2, rất có thể thấy đấy là phản xạ pha trộn axetilen kể từ metan những các bạn sẽ đặc biệt hoặc bắt gặp trong những dạng bài bác luyện pha trộn và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục hỗ trợ những vấn đề quan trọng cho tới chúng ta.

  Ngoài rời khỏi, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP Hà Nội tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông free bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

  Chúc chúng ta học hành chất lượng.

  Bản quyền nội dung bài viết nằm trong ngôi trường Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ con TP Hà Nội . Mọi hành động sao chép đều là gian tham lận!
  Nguồn phân chia sẻ: Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng (ptthtuyenquang.org.vn)

  Xem thêm: dictation là gì