các dạng bài tập dao đông điều hòa và cách giải

Cuốn sách Luyện chuyên sâu hệ thống bài tập dao động cơ Vật lý (cơ bản và nâng cao) do tác giả Ths. Nguyễn Minh Thảo biên soạn gồm 338 trang trình bày kiến thức, các dạng toán và bài tập có lời giải các chủ đề dao động cơ Vật lý 12.

Nội dung sách bao gồm 6 chương:
Chương 1. Đại cương về dao động điều hòa
+ Dạng 1. Xác định các đại lượng cơ bản của dao động điều hòa
+ Dạng 2. Sơ đồ thời gian và phương pháp đường tròn
+ Dạng 3. Tìm quãng đường vật đi trong khoảng thời gian ΔT = T2 – T1
+ Dạng 4. Tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian ΔT
+ Dạng 5. Tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết trong khoảng thời gian ΔT = T2 – T1
+ Dạng 6. Biết li độ tại thời điểm T0, tìm li độ của vật tại thời điểm T0 + ΔT
+ Dạng 7. Năng lượng trong dao động điều hòa
+ Dạng 8. Viết phương trình dao động điều hòa
Chương 2. Con lắc lò xo
+ Dạng 1. Các bài tập về chu kỳ, tần số con lắc lò xo
+ Dạng 2. Năng lượng con lắc lò xo
+ Dạng 3. Con lắc lò xo thẳng đứng
+ Dạng 4. Viết phương trình dao động của con lắc lò xo
+ Dạng 5. Thời gian lò xo dãn, nén trong một chu kỳ
+ Dạng 6. Con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng
+ Dạng 7. Thay đổi chiều dài của lò xo
+ Dạng 8. Bài toán va chạm mềm, thay đổi khối lượng con lắc
+ Dạng 9. Dao động của hệ vật
+ Dạng 10. Con lắc lò xo chuyển động trên giá đỡ
Chương 3. Con lắc đơn
+ Dạng 1. Tìm các đại lượng đặc trưng của con lắc đơn
+ Dạng 2. Viết phương trình dao động con lắc đơn
+ Dạng 3. Sự thay đổi chu kỳ con lắc khi chịu tác dụng bởi lực lạ
+ Dạng 4. Sự thay đổi chu kỳ con lắc khi thay đổi nhiệt độ, độ cao, độ sâu
+ Dạng 5. Lực căng, vận tốc của con lắc đơn
+ Dạng 6. Con lắc đơn trùng phùng
+ Dạng 7. Con lắc bị vướng đinh
+ Dạng 8. Va chạm con lắc đơn
Chương 4. Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số
+ Dạng 1. Tổng hợp dao động cơ bản
+ Dạng 2. Các bài tập có cách giải đặc biệt
Chương 5. Các loại dao động
+ Dạng 1. Độ giảm biên độ, cơ năng trong dao động tắt dần
+ Dạng 2. Số lần vật qua vị trí cân bằng
+ Dạng 3. Tìm quãng đường vật đi được
+ Dạng 4. Tìm tốc độ cực đại, tốc độ trung bình, lực đàn hồi cực đại của con lắc trong quá trình dao động tắt dần
+ Dạng 5. Chuyển động của hệ vật trong dao động tắt dần
+ Dạng 6. Dao động duy trì
+ Dạng 7. Dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng cơ
Chương 6. Các bài tập tổng hợp và nâng cao

Bạn đang xem: các dạng bài tập dao đông điều hòa và cách giải

Xem thêm: apply nghĩa là gì

Các bài tập dao động cơ trong tài liệu được tuyển chọn từ các đề thi thử Vật lý với độ khó từ cơ bản đến nâng cao, tất cả các bài tập đều có đáp án và lời giải chi tiết.

[ads]