cause là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɔz/
Hoa Kỳ[ˈkɔz]

Danh từ[sửa]

cause /ˈkɔz/

 1. Nguyên nhân, lý do, khởi thủy.
  cause and effect — nguyên vẹn nhân và kết quả
  the causes of war — những nguyên vẹn nhân của chiến tranh
 2. Lẽ, cớ, nguyên nhân, mô tơ.
  a cause for complaint — nguyên nhân nhằm than thở phiền
  to show cause — trình diễn lý do
 3. (Pháp lý) Việc khiếu nại, việc tố tụng.
  to gain one's cause — được khiếu nại, thắng kiện
 4. Mục xài, mục tiêu.
  final cause — mục tiêu cứu giúp cánh
 5. Sự nghiệp, đại nghĩa, chính đạo.
  revolutionary cause — sự nghiệp cơ hội mạng
  to fight for the just cause — pk mang đến chủ yếu nghĩa

Thành ngữ[sửa]

 • in the cause of:
  1. Vì.
   in the cause of justice — vì thế công lý
 • to make commom cause with someone: Theo phe ai, về bè với ai.

Ngoại động từ[sửa]

cause ngoại động từ /ˈkɔz/

Bạn đang xem: cause là gì

Xem thêm: so long là gì

 1. Gây rời khỏi, tạo ra, sinh rời khỏi, thực hiện rời khỏi, đưa đến.
 2. Bảo, khiến cho, sai (ai thao tác làm việc gì).
  to cause something vĩ đại be done by somebody; vĩ đại cause somebody vĩ đại bởi something — sai ai thao tác làm việc gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "cause". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /kɔz/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
cause
/kɔz/
causes
/kɔz/

cause gc /kɔz/

 1. Nguyên nhân, nhân.
  Cause de la réussite — nguyên vẹn nhân trở thành công
  rapport de cause à effet — mối liên hệ nhân quả
 2. Căn cứ, nguyên nhân.
  Non sans cause — ko cần không tồn tại lý do
 3. Vụ khiếu nại.
  Cause criminelle — vụ khiếu nại đại hình
 4. Sự nghiệp.
  Pour la cause de l’indépendance nationale — vì thế sự nghiệp song lập dân tộc
  à cause de — vì thế, vì thế lý do
  à cause que — (từ cũ, nghĩa cũ) bởi vì vì
  avocat sans causes — trạng sư không tồn tại mối
  en connaissance de cause — coi connaissance
  en tout état de cause — coi état
  et pour cause — vì thế những lẽ đang được rõ rệt (nhưng ko phát biểu ra)
  être en cause — đem liên can
  être cause de — là do
  être cause que — phụ trách về
  faire cause commune avec — về phe với
  gain de cause — coi gain
  hors de cause — coi hors
  la bonne cause — chủ yếu nghĩa
  la cause est entendue — việc đang được ra quyết định rồi
  mettre en cause — cáo giác
  plaider la cause de quelqu'un — bênh vực ai, biện hộ mang đến ai
  pour cause de — vì thế lý do
  prendre fait et cause pour quelqu'un — coi fait

Trái nghĩa[sửa]

 • Conséquence, effet, produit, résultat

Tham khảo[sửa]

 • "cause". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)