champion là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò xét kiếm

Bạn đang xem: champion là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtʃæm.pi.ən/
Hoa Kỳ[ˈtʃæm.pi.ən]

Danh từ[sửa]

champion /ˈtʃæm.pi.ən/

 1. Người vô địch, căn nhà giải quán quân.
  world chess champion — người vô địch cờ quốc tế
 2. (Định ngữ) Được giải nhất; vô địch, giải quán quân.
  a champion horse — con cái ngựa được giải nhất
  a champion cabbage — cải bắp được giải quán quân (trong cuộc đua triển lãm rau)
  a champion boxer — võ sư quyền Anh vô địch
 3. Chiến sĩ.
  a peace champion — đồng chí hoà bình

Ngoại động từ[sửa]

champion ngoại động từ /ˈtʃæm.pi.ən/

 1. Bảo vệ, bênh vực, đấu giành giật mang lại.
  to champion the right of women — đấu giành giật mang lại nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ

Chia động từ[sửa]

champion

Xem thêm: apply nghĩa là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to champion
Phân kể từ hiện nay tại championing
Phân kể từ vượt lên khứ championed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại champion champion hoặc championest¹ champions hoặc championeth¹ champion champion champion
Quá khứ championed championed hoặc championedst¹ championed championed championed championed
Tương lai will/shall² champion will/shall champion hoặc wilt/shalt¹ champion will/shall champion will/shall champion will/shall champion will/shall champion
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại champion champion hoặc championest¹ champion champion champion champion
Quá khứ championed championed championed championed championed championed
Tương lai were to champion hoặc should champion were to champion hoặc should champion were to champion hoặc should champion were to champion hoặc should champion were to champion hoặc should champion were to champion hoặc should champion
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại champion let’s champion champion
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tính từ[sửa]

champion & phó kể từ /ˈtʃæm.pi.ən/

 1. Cừ, tuyệt.
  that's champion — thiệt là tuyệt

Tham khảo[sửa]

 • "champion". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ʃɑ̃.pjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
champion
/ʃɑ̃.pjɔ̃/
champions
/ʃɑ̃.pjɔ̃/

champion /ʃɑ̃.pjɔ̃/

Xem thêm: dominant là gì

 1. (Thể dục thể thao) Quán quân, vô địch.
  Champion de natation — giải quán quân tập bơi lội
 2. (Nghĩa bóng) Người biện hộ; người bênh vực.
  Le champion de la liberté — người biện hộ mang lại tự động do

Tính từ[sửa]

champion /ʃɑ̃.pjɔ̃/

 1. (C'est champion!) (thông tục) tuyệt vời!, nhất đời!

Tham khảo[sửa]

 • "champion". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ptthtuyenquang.org.vn/w/index.php?title=champion&oldid=1810340”