chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến chất phản ứng với dung dịch FeCl3. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết, bài tập liên quan đến phản ứng dung dịch FeCl3. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi dưới đây.

Bạn đang xem: chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3NH2.

B. CH3COOCH3.

C. CH3OH.

D. CH3COOH.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

CH3NH2 phản ứng với dung dịch FeCl3 thu được kết tủa hiđroxit

Phương trình phản ứng hóa

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

Đáp án  A

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeCl3 không phản ứng với chất nào sau đây :

A. Ag

B. AgNO3

C. NaOH

D. Fe

Xem đáp án
Đáp án A

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl ↓

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl ↓

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Câu 2. Etylamin phản ứng với dung dịch HCl thu được sản phẩm là

A. CH3NH3Cl.

Xem thêm: east là gì

B. CH3NH3HSO4.

C. C2H5NH3Cl.

D. (CH3)2NH2Cl.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc ). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối khan. m nhận giá trị nào?

A. 14

B. 20,16

C. 21,84

D. 23,52

Xem đáp án
Đáp án C

n_{H_2}=frac{5,6}{22,4}=0,25;mol

{textstylesum}_{nFe}^{}hspace{0.278em}=frac{85,09}{(56hspace{0.278em}+hspace{0.278em}35,5.hspace{0.278em}2)}=0,67;mol

Phương trình phản ứng hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 ( 2 )

0,25 ← 0,25 ← 0,25 0,14 ← ( 0,67 – 0,25 = 0,42 )

=> ∑nFe = 0,25 + 0,14 = 0,39 mol

=> m = 0,39.56 = 21,84 gam

———————————————————

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, Tip.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Xem thêm: landslide là gì

Rate this post