click là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈklɪk/

Danh từ[sửa]

click (số nhiều clicks)

Bạn đang xem: click là gì

 1. Tiếng lách cơ hội.
 2. (Cơ khí) Con cóc, loại ngàm (bánh xe cộ răng cưa).
 3. Tật đá chân nhập nhau; sự đá chân nhập nhau (ngựa).

Ngoại động từ[sửa]

click ngoại động từ /ˈklɪk/

 1. Làm trở thành giờ lách cơ hội.
  to click one's tongue — tắc lưỡi
  to click one's heels — đập nhì gót chân nhập nhau (để chào)
 2. (Máy tính) Nhấn loài chuột nhập, nhấp loài chuột nhập, nhấn vào nhập, tích nhập.
  left-click — nhấn loài chuột (trái) vào
  right-click — nhấn loài chuột nên vào
  middle-click — nhấn loài chuột thân thiện vào
  double-click — nhấn lưu ban nhập, nhấn kép vào
  triple-click — nhấn loài chuột tía đợt vào

Chia động từ[sửa]

click

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to click
Phân kể từ hiện nay tại clicking
Phân kể từ vượt lên khứ clicked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại click click hoặc clickest¹ clicks hoặc clicketh¹ click click click
Quá khứ clicked clicked hoặc clickedst¹ clicked clicked clicked clicked
Tương lai will/shall² click will/shall click hoặc wilt/shalt¹ click will/shall click will/shall click will/shall click will/shall click
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại click click hoặc clickest¹ click click click click
Quá khứ clicked clicked clicked clicked clicked clicked
Tương lai were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại click let’s click click
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

click nội động từ /ˈklɪk/

Xem thêm: voluntary là gì

 1. Kêu lách cơ hội.
 2. Đá chân nhập nhau (ngựa).
 3. (Lóng) Tâm đầu ý hợp; kết hợp ăn ý ngay lập tức kể từ phút đầu (hai người).
 4. (Lóng) Thành công (trong một công việc).

Chia động từ[sửa]

click

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to click
Phân kể từ hiện nay tại clicking
Phân kể từ vượt lên khứ clicked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại click click hoặc clickest¹ clicks hoặc clicketh¹ click click click
Quá khứ clicked clicked hoặc clickedst¹ clicked clicked clicked clicked
Tương lai will/shall² click will/shall click hoặc wilt/shalt¹ click will/shall click will/shall click will/shall click will/shall click
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại click click hoặc clickest¹ click click click click
Quá khứ clicked clicked clicked clicked clicked clicked
Tương lai were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click were to click hoặc should click
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại click let’s click click
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "click". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /klik/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
click
/klik/
click
/klik/

click /klik/

 1. (Ngôn ngữ học) Âm mút.

Tham khảo[sửa]

 • "click". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ptthtuyenquang.org.vn/w/index.php?title=click&oldid=1813340”

Xem thêm: get away with là gì