co2 đọc là gì

carbon dioxide

Bạn đang xem: co2 đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˌkɑː.bən daɪˈɒk.saɪd/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌkɑːr.bən daɪˈɑːk.saɪd/