come to là gì


Trang trước

Bạn đang xem: come to là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Come to đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

 • Tỉnh lại, hồi sinh (sau thơm mê)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come to:

- She CAME TO an hour after the operation. Một giờ sau cuộc phẫu thuật, cô ấy tiếp tục tỉnh lại.

Nghĩa kể từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

 • Kết ngược là, dẫn theo, fake đến

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come to:

- If it COMES TO war, NATO forces will be stronger in the air. Nếu nó dẫn theo cuộc chiến tranh, quân group NATO được xem là uy lực rộng lớn trong không trung.

Nghĩa kể từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

 • Nhớ lại cái gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come to:

- The idea CAME TO mạ when we were on holiday. Ý suy nghĩ cơ đang đi vào với tôi Lúc Cửa Hàng chúng tôi đang di chuyển nghỉ ngơi.

Nghĩa kể từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

 • Lên cho tới, ngang tự cái gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come to:

- The bill CAME TO £30. Hóa đơn lên tới mức 30 bảng.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Come to bên trên, động kể từ Come còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Come about

 • Cụm động kể từ Come across

 • Cụm động kể từ Come along

 • Cụm động kể từ Come apart

 • Cụm động kể từ Come around

 • Cụm động kể từ Come around to

 • Cụm động kể từ Come back

 • Cụm động kể từ Come before

 • Cụm động kể từ Come by

 • Cụm động kể từ Come down

 • Cụm động kể từ Comen down on

 • Cụm động kể từ Come down to

 • Cụm động kể từ Come down upon

 • Cụm động kể từ Come down with

 • Cụm động kể từ Come forth

 • Cụm động kể từ Come forth with

 • Cụm động kể từ Come from

  Xem thêm: apply nghĩa là gì

 • Cụm động kể từ Come in

 • Cụm động kể từ Come in for

 • Cụm động kể từ Come into

 • Cụm động kể từ Come into use

 • Cụm động kể từ Come off

 • Cụm động kể từ Come off it

 • Cụm động kể từ Come on

 • Cụm động kể từ Come out

 • Cụm động kể từ Come out in

 • Cụm động kể từ Come out of

 • Cụm động kể từ Come out with

 • Cụm động kể từ Come over

 • Cụm động kể từ Come round

 • Cụm động kể từ Come through

 • Cụm động kể từ Come though with

 • Cụm động kể từ Come to

 • Cụm động kể từ Come up

 • Cụm động kể từ Come up against

 • Cụm động kể từ Come up with

 • Cụm động kể từ Come upon


Trang trước

Trang sau  

c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: lecturer là gì