congested là gì

 • /kən´dʒestid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đông nghịt, chật ních
  congested streets
  phố phường tấp nập nghịt
  (y học) sung huyết
  congested lungs
  phổi bị sung huyết

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  chock-full , choked , closed , crammed , crowded , filled , glutted , gorged , gridlocked , jam-full , jammed , jam-packed , massed , mobbed , obstructed , occluded , overcrowded , overfilled , overflowing , packed , packed lượt thích sardines , plugged , stopped , stoppered , stuffed , stuffed-up , teeming , up đồ sộ the rafters , blocked , clogged

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: congested là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: struggle là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: occur là gì