console là gì

/kənˈsoʊl/

Thông dụng

Tính từ

An ủi, giải khuây, thực hiện nguôi lòng

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dầm chìa, dầm côngxôn, bảng điều khiển

Cơ khí & công trình

dầm chìa côngxon

Giao thông & vận tải

bảng đồng hồ đeo tay đo
bảng khí cụ bay
bảng phím điều kiện

Ô tô

khung nhằm gắn tableau

Toán & tin cẩn

bàn phó tiếp
alternative console
bàn tiếp xúc luân phiên
alternative system console
bàn tiếp xúc luân phiên
booking console
bàn tiếp xúc dự trữ
booking console
bàn tiếp xúc lưu giữ trước
communication console
bàn tiếp xúc truyền thông
composite console
bàn tiếp xúc phức hợp
console display
hiển thị chuyển nhượng bàn giao tiếp
console function
chức năng chuyển nhượng bàn giao tiếp
control console
bàn tiếp xúc điều khiển
extended MCS console
bàn tiếp xúc MCS há rộng
game console
bàn tiếp xúc trò chơi
main console
bàn tiếp xúc chính
master console
bàn tiếp xúc chính
MCS (multipleconsole support
hỗ trợ nhiều chuyển nhượng bàn giao tiếp
multiple console tư vấn (MCS)
hỗ trợ nhiều chuyển nhượng bàn giao tiếp
operator console
bàn tiếp xúc người-máy
remote console
bàn tiếp xúc kể từ xa
secondary console
bàn tiếp xúc loại cấp
system console
bàn tiếp xúc hệ thống
virtual console
bàn tiếp xúc ảo
virtual console function
chức năng bàn tiếp xúc ảo
bàn tiếp xúc người-máy

Giải mến VN: Một tranh bị cuối sở hữu hiện nay hình, bao hàm một screen và 1 bàn phím. Trong khối hệ thống nhiều người tiêu dùng, bàn tiếp xúc đồng nghĩa tương quan với tranh bị đầu cuối, tuy nhiên bàn tiếp xúc cũng rất được người sử dụng cho những khối hệ thống sinh hoạt theo phong cách PC cá thể, khi tê liệt nó ám chỉ mang lại keyboard và screen.

bảng phím điều khiển

Xây dựng

Kỹ thuật cộng đồng

bàn phím điều khiển

Giải mến EN: A section of equipment designed for an operator lớn monitor and control a central processor and the peripheral equipment during production.

Bạn đang xem: console là gì

Xem thêm: pullover là gì

Giải mến VN: Phần tranh bị được kiến thiết dành riêng cho tất cả những người vận hành nhằm theo đòi dõi và trấn áp Chip xử lý trung tâm và tranh bị nước ngoài vi nhập quy trình phát hành.

bảng điều khiển
auxiliary console
bảng tinh chỉnh và điều khiển phụ
côngxon
console table
bàn côngxôn
rầm hẫng
tay hẫng
trạm điều khiển

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
animate , assuage , buck up * , calm , cheer , condole with , encourage , express sympathy , gladden , inspirit , lift , solace , soothe , tranquilize , untrouble , upraise , allay , alleviate , cabinet , comfort , relieve , tư vấn , sympathize with , table

Từ ngược nghĩa

verb
agitate , annoy , antagonize , depress , discourage , dispirit , disturb , hurt , sadden , trouble , upset