cuno3 ra cuo

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được ptthtuyenquang.org.vn biên soạn là phản xạ Lúc mang lại đồng oxit ứng dụng với hỗn hợp axit HNO3 loãng phản xạ thu hỗn hợp muối hạt đồng được màu xanh rớt. Dưới trên đây đây tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta viết lách và thăng bằng trúng phương trình phản xạ CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

1. Phương trình phản xạ CuO ứng dụng HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2

2. Điều khiếu nại phản xạ CuO ứng dụng với HNO3

Không có

Bạn đang xem: cuno3 ra cuo

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại CuO ứng dụng HNO3

Cho đồng oxit CuO ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn black color Đồng II Oxit (CuO) tan dần dần nhập hỗn hợp axit, thành phầm chiếm được hỗn hợp được màu xanh rớt thực hiện của muối hạt đồng nitrat

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì thế hỗn hợp HCl quánh lạnh lẽo hóa giải khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko ứng dụng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X nhập nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 3. Cho những dung dịch: HCl, NaOH quánh, NH3, KCl. Số hỗn hợp phản xạ được với Cu(OH)2

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: pullover là gì

C. 2.

D. 4.

Đáp án C

2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

4NH3 + Cu(OH)2 → |Cu(NH3)|4(OH)2

Câu 4. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 200 gam nhập 200 ml hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 203,44 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành đều bám không còn nhập thanh Fe). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.

Đáp án D

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04                          0,04 mol

mtăng (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe  + Cu2+ → Fe2+  + Cu

a                      a mol

mtăng (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.

Câu 5. Cho luồng khí CO (dư) trải qua 18,2 gam lếu láo hợp ý bao gồm CuO và Al2O3 nung lạnh lẽo cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn, chiếm được 16,6 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO đem nhập lếu láo hợp ý lúc đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam

Đáp án B

Hỗn hợp ý bao gồm CuO và Al2O3 chỉ mất CuO phản xạ với CO

Phương trình hóa học

CuO + CO  → Cu + CO2

a           a           a    a mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x  → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.

………………………..

→ Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

Xem thêm: worth là gì

ptthtuyenquang.org.vn vẫn gửi cho tới các bạn CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được ptthtuyenquang.org.vn biên soạn. Nội dung tư liệu bao gồm 5 phần, phần đầu hùn chúng ta triển khai xong phương trình chất hóa học vẫn mang lại, những mục sau là hỗ trợ, không ngừng mở rộng mang lại phần thăng bằng phản xạ chất hóa học.

Các chúng ta có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một vài tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích tập luyện Hóa 12, Giải bài xích tập luyện Toán lớp 12, Giải bài xích tập luyện Vật Lí 12 ,….

Ngoài rời khỏi, ptthtuyenquang.org.vn vẫn xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính tiền bên trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.