đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn toán

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2022 – 2023 Đề thi khảo sát đầu năm Toán lớp 7 ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 năm 2022 – 2023 gồm 3 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo. Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm + tự luận (theo điểm số) với thời gian làm bài 90 phút.

Bạn đang xem: đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn toán

Thông qua 3 đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán 7 giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng bài tập cơ bản, luyện giải đề từ đó xây dựng kế hoạch học tập để tự tin trước mỗi bài thi chính thức. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các bạn học sinh.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng:

A. {60^0}

B. {90^0}

C. {150^0}

D. {180^0}

Câu 2: Kết quả của phép tính (-12).20 bằng:

A. 8

B. -240

C. 240

D. -34

Câu 3: Trong tập hợp số nguyên, số nào sau đây không thuộc Ư(-10)

A. 0

B. -5

C. 2

D. 10

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn - 3 leqslant x leqslant 3 bằng:

A. 0

B. 1

C. 9

D. 6

Câu 5: Cho x = {3.5^3}{.7^2}y = {2.3^2}{.5^4}. UCLN(x; y) bằng:

A. 90

B. 150

C. 375

D. 456

Câu 6: Cho a = {2^3}{.3.5^2}b = 3.5.7. BCNN(a, b) bằng:

A. 105

B. 600

C. 350

D. 4200

Câu 7: Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các phần tử là số nguyên tố?

A. {2; 3; 5}

B. {1; 2; 4}

C. {1; 3; 5}

D. {3; 5; 9}

Câu 8: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng AB là:

A. 3

B. 5

C. 8

D. 2

Câu 9: Cho 5 điểm phân biệt. Vẽ các đoạn thẳng nối hai điểm trong số 5 điểm đó với nhau. Tổng số đoạn thẳng vẽ được là:

A. 8

B. 10

C. 9

D. 5

Câu 10: Cho widehat {xOy},widehat {yOz} là hai góc phụ nhau. Nếu widehat {yOz} = {35^0} thì góc widehat {xOy} bằng bao nhiêu độ?

A. 65

B. 55

C. 45

D. 145

Xem thêm: pullover là gì

B. Tự luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a. 25.left( { - 3} right) + 5.25 - 25.left( { - 4} right)

b. frac{2}{5} + frac{3}{5}:left( {frac{3}{5} + frac{{ - 2}}{5}} right) - 3frac{1}{2}

c. frac{{ - 7}}{9}.frac{4}{{11}} + frac{{ - 7}}{9}.frac{7}{{11}} + 5frac{7}{9}

d. frac{3}{{1.4}} + frac{3}{{4.7}} + frac{3}{{7.10}} + ... + frac{3}{{40.43}}

Câu 2. (2 điểm) Thực hiện phong trào “Chiến dịch xanh” của đoàn trường tổ chức, ba lớp 6A, 6B, 6C đã tham gia trồng cây. Lớp 6B trồng được 300 cây. Lớp 6A trồng gấp frac{{12}}{5} lần số cây của lớp 6B và bằng 1frac{2}{3} số cây của lớp 6C thu được.

a. Tính tổng số cây trồng được của ba lớp.

b. Tính tỉ số phần trăm số cây của từng lớp so với tổng số cây trồng được của cả ba lớp.

Câu 3. (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho widehat {xOz} = {120^0};widehat {xOy} = {30^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOt.

Đáp án đề khảo sát đầu năm Toán 7

I. Trắc nghiệm

1-D

2-B

3-A

4-A

5-C

6-D

7-A

8-D

9-B

10-B

II. Tự luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a. 25.left( { - 3} right) + 5.25 - 25.left( { - 4} right)

b. frac{2}{5} + frac{3}{5}:left( {frac{3}{5} + frac{{ - 2}}{5}} right) - 3frac{1}{2}

= left( {frac{2}{5} - frac{7}{5}} right) + frac{3}{5}.frac{5}{1} = frac{{ - 5}}{5} + 3 = - 1 + 3 = 2

c. frac{{ - 7}}{9}.frac{4}{{11}} + frac{{ - 7}}{9}.frac{7}{{11}} + 5frac{7}{9}

begin{matrix}
  = dfrac{{ - 7}}{9}.dfrac{4}{{11}} + dfrac{{ - 7}}{9}.dfrac{7}{{11}} + dfrac{{52}}{9} hfill \
  = - dfrac{7}{9}left( {dfrac{4}{{11}} + dfrac{7}{{11}}} right) + dfrac{{52}}{9} hfill \
  = dfrac{{ - 7}}{9}.dfrac{{11}}{{11}} + dfrac{{52}}{9} = dfrac{{ - 7}}{9} + dfrac{{52}}{9} = dfrac{{45}}{9} = 5 hfill \ 
end{matrix}

d. frac{3}{{1.4}} + frac{3}{{4.7}} + frac{3}{{7.10}} + ... + frac{3}{{40.43}}

begin{matrix}
  = left( {dfrac{1}{1} - dfrac{1}{4}} right) + left( {dfrac{1}{4} - dfrac{1}{7}} right) + left( {dfrac{1}{7} - dfrac{1}{{10}}} right) + ... + left( {dfrac{1}{{40}} - dfrac{1}{{43}}} right) hfill \
  = dfrac{1}{1} - dfrac{1}{4} + dfrac{1}{4} - dfrac{1}{7} + dfrac{1}{7} - dfrac{1}{{10}} + ... + dfrac{1}{{40}} - dfrac{1}{{43}} hfill \
  = 1 + left( { - dfrac{1}{4} + dfrac{1}{4}} right) + left( { - dfrac{1}{7} + dfrac{1}{7}} right) + ... + left( {dfrac{{ - 1}}{{40}} + dfrac{1}{{40}}} right) - dfrac{1}{{43}} hfill \
  = 1 + 0 + 0 + ... + 0 - dfrac{1}{{43}} = dfrac{{42}}{{43}} hfill \ 
end{matrix}

Câu 2. (2 điểm)

Đổi 1frac{2}{3}

a. Số cây lớp 6A trồng được là: 300.frac{{12}}{5} = 720 (cây)

Số cây lớp 6C trồng được là: 720:frac{5}{3} = 432 (cây)

Tổng số cây ba lớp trồng được là: 300 + 720 + 432 = 1 452 (cây)

b. Phần trăm số cây lớp 6A trồng so với tổng số cây là: frac{{300.100}}{{1452}} = frac{{2500}}{{121}}%

Phần trăm số cây lớp 6B trồng so với tổng số cây là: frac{{720.100}}{{1452}} = frac{{6000}}{{121}}%

Phần trăm số cây lớp 6C trồng so với tổng số cây là: frac{{432.100}}{{1452}} = frac{{3600}}{{121}}%

Câu 3:

Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có widehat {xOz} > widehat {xOy}left( {{{120}^0} > {{30}^0}} right) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

begin{matrix}
 widehat {xOy} + widehat {yOz} = widehat {xOz} hfill \
  Rightarrow {30^0} + widehat {yOz} = {120^0} hfill \
 widehat {yOz} = {120^0} - {30^0} = {90^0} hfill \ 
end{matrix}

Có Ot là tia phân giác của góc zOy Rightarrow widehat {zOt} = widehat {tOy} = frac{{widehat {zOy}}}{2} = {45^0}

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz, có widehat {zOt} < widehat {zOx} nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz

begin{matrix}
 widehat {zOt} + widehat {tOx} = widehat {zOx} hfill \
  Rightarrow {45^0} + widehat {tOx} = {120^0} hfill \
 widehat {tOx} = {120^0} - {45^0} = {75^0} hfill \ 
end{matrix}

………….

Tải file tài liệu để xem thêm đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2022 – 2023 Đề thi khảo sát đầu năm Toán lớp 7 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: lay out là gì