de thi giua ki 2 lop 4

Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán theo dõi Thông tư 22 bao gồm 6 đề thi đua, với đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quỷ trận 4 cường độ kèm cặp theo. Nhờ tê liệt, thầy cô đơn giản và dễ dàng tìm hiểu thêm, nhằm thiết kế đề thi đua thân mật kì 2 mang lại học viên của tôi.

Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán bao gồm 6 đề thi

Với 6 Đề thi đua thân mật kì 2 môn Toán lớp 4, những em đơn giản và dễ dàng luyện giải đề, nắm rõ cấu hình đề thi đua nhằm đạt thành quả cao nhập kỳ thi đua thân mật kì hai năm 2022 – 2023. Ngoài ra, rất có thể tìm hiểu thêm tăng đề thi đua thân mật kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4. Mời thầy cô và những em nằm trong vận chuyển miễn phí:

Bạn đang xem: de thi giua ki 2 lop 4

Bạn đang được xem: Sở đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán (Có đáp án)

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề 1

Đề thi đua thân mật kì 2 môn Toán lớp 4

Trường Tiểu học……………………

PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán Lớp 4
Thời gian tham làm bài bác : 40 phút

PHẦN I. Bài luyện trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Trong những số 32743; 41561; 54567; 12346 số phân chia không còn mang lại 3 là:

A. 32743
B. 41561
C. 54567
D.12346

Câu 2. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Phân số frac{25}{43}được gọi là:

A. Hai mươi lăm phần tứ mươi tía.
B. Hai mươi lăm bên trên tứ mươi tía.
C. Hai mươi lăm phân chia tứ mươi tía.
D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 3. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Số phù hợp ghi chép nhập địa điểm chấm nhằm 54m2 6cm2 = ……….. cm2 là:

A. 546
B. 5406
C. 5460
D. 540006

Câu 4. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Các phân số frac{2}{3};frac{5}{6};frac{4}{2} được bố trí theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé là:

A. frac{2}{3};frac{5}{6};frac{4}{2}
B. frac{5}{6};frac{2}{3};frac{4}{2}
C. frac{4}{2} ;frac{5}{6};frac{2}{3}
D. frac{2}{3} ;frac{4}{2} ;frac{5}{6}

Câu 5. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Cho những phân số sau: frac{7}{5};frac{4}{13};frac{2}{13};frac{7}{3};frac{4}{5}

Phân số có mức giá trị lớn số 1 là:

A. frac{7}{3}
B. frac{7}{4}
C. frac{4}{13}
D. frac{2}{13}

Câu 6. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng.

Cho hình bình hành với diện tích S 525 m2, độ cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 40m
B. 45m
C. 30m
D. 35m

Câu 7. Cho phân số frac{25}{42}. Tìm số ngẫu nhiên sao mang lại Khi thêm vô tử số của phân số đang được mang lại và không thay đổi kiểu số thì được phân số mới mẻ vày frac{6}{7}.

Số ngẫu nhiên tê liệt là: …………………………………………….

PHẦN II. Trình bày bài bác giải những Việc sau:

Câu 8. Tính:

a) frac{7}{3}-frac{5}{6}

b) frac{5}{6}x7

Câu 9. Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất frac{3}{7 }đàn gà, lần thứ nhì bán được frac{2}{5}đàn gà. Hỏi cả nhì thứ tự trại gà bán được từng nào phần đàn gà?

Câu 10. Một mảnh đất nền hình bình hành có tính nhiều năm lòng vày 69m, độ cao vày frac{2}{3}cạnh lòng. Tính diện tích S mảnh đất nền đó?

Đáp án đề thi đua thân mật kì 2 môn Toán lớp 4

PHẦN I. Bài luyện trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

D

C

A

D

Điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 7: (1 điểm ): 11

Câu 8: (Mỗi ý trúng được 0,5 điểm )

a) frac{3}{2}
b) frac{35}{6}

Câu 9:

Bài giải

Cả nhì thứ tự trại gà bán tốt số phần đàn gà là:

frac{3}{7}+frac{2}{5} =frac{29}{35}(đàn gà)

Đáp số: frac{29}{35}(đàn gà)

Câu 10:

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành là:

frac{2}{3}x69=46(m)

Diện tích mảnh đất nền hình bình hành là:

46 × 69 = 3174 (m2)

Đáp số: 3174 m2

Ma trận đề thi đua thân mật kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Phân số:
– Nhận biết định nghĩa ban sơ về phân số đặc thù cơ bạn dạng của phân số, phân số đều nhau, rút gọn gàng, đối chiếu, bố trí trật tự phân số…
– Cộng, trừ, nhân, phân chia nhì phân số; nằm trong, trừ, nhân phân số với số tự động nhiên;

Số câu

1

1

2

1

1

4

2

Số điểm

1

1

2

1

1

4

2

Đại lượng và đo đại lượng với những đơn vị chức năng đo đang được học tập.

Số câu

1

1

Số điểm

Xem thêm: bolus là gì

1

1

Hình học:
Diện tích hình chữ nhật, hình bình hành.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

1

1

1

Giải Việc về thăm dò nhì số lúc biết tổng và hiệu.

Tìm phân số của một trong những.

Số câu

Số điểm

Dấu hiệu phân chia hết

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

1

2

1

1

1

1

7

3

Số điểm

3

1

2

1

1

1

1

7

3

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề 2

Ma trận đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học: Dấu hiệu phân chia hết; đối chiếu phân số; nằm trong, trừ, nhân, phân chia phân số. Số câu 1 1 1 1 2 2
Số điểm 0,5 1,0 3,0 1,0 1,5 4,0
Đại lượng: m2, km2. Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 0,5 1,0
Hình học: Hình thoi, hình bình hành. Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 1,0 1,5
Giải toán với điều văn. Số câu 1 1
Số điểm 2,0 2,0
Tổng Số câu 3 1 2 2 1 6 3
Số điểm 1,5 0,5 2,0 5,0 1,0 4,0 6,0

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1(0,5đ): Phân số nào là tại đây to hơn 1:

A. frac{3}{5}
B. frac{2}{10}
C. frac{6}{9}
D. frac{33}{11}

Câu 2 (1đ): Chọn câu vấn đáp trúng nhất:

a) Số phân chia không còn mang lại 5 và 2 là:

A. 11
B. 60
C. 123
D. 224

b) Số phù hợp điền nhập địa điểm chấm nhằm 9….8 phân chia không còn mang lại 3 và 9 là:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 3 (0,5đ): 10 000 000m2 = …………km2.

A.10
B. 100
C. 1000
D. 10 000

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

A. 4m2 3dm2
B. 40m230dm2
C. 40m2 3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

A. Hình thoi với nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều nhau.
. Hình thoi với nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và tứ cạnh đều nhau.
C. Hình thoi với tứ cạnh đều nhau.
D. Hình thoi với tứ cạnh tuy nhiên song và đều nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích S hình bình hành biết chừng nhiều năm lòng là 14cm và độ cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

A.140cm2
B. 24cm2
C. 70cm2
D. 48cm2

I. Tự luận

Câu 7 (3đ): Tính:

a) frac{1}{3}+ frac{4}{5}……………………………………………………………

b) frac{2016}{11}-frac{16}{11}………………………………………………………

c) frac{6}{7}x3……………………………………………………………….

d) frac{12}{9}:frac{7}{3}……………………………………………………………

Câu 8 (1đ): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

198 x 27 + 198 x 72 + 198

Câu 9 (2đ): Một mảnh đất nền hình thoi có tính nhiều năm lối chéo cánh loại nhất là 30m, chừng nhiều năm lối chéo cánh loại nhì vày frac{2}{3} lối chéo cánh loại nhất. Tính diện tích S của mảnh đất nền tê liệt.

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

D

a-B

b- B

A

C

B

A

0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm

II. Phần tự động luận: (6 điểm)

Câu 7: Đúng từng quy tắc tính được 0,75 điểm. Thiếu bước trừ 0,25 điểm.

a) frac{1}{3}+ frac{4}{5}=frac{1x5}{3x5}+frac{4x3}{5x3}=frac{5}{15}+frac{12}{15}=frac{17}{15}

b) frac{2016}{11}-frac{16}{11}=frac{2016-16}{11}=frac{2000}{11}

c) frac{6}{7}x3=frac{6x3}{7}=frac{18}{7} hoặc frac{6}{7}x3=frac{6}{7}xfrac{3}{1}=frac{6x3}{7x1}=frac{18}{7}

d) frac{12}{9}:frac{7}{3}=frac{12}{9}xfrac{3}{7}=frac{12x3}{9x7}=frac{36}{63}=frac{4}{7}

Câu 8:

198 x 27 + 198 x 72 + 198

= 198 x (27+ 72 + 1) (0,5đ)

= 198 x 100 (0,25đ)

= 19800 (0,25đ)

Câu 9:

Giải

Đường chéo cánh loại nhì là: (0,5đ)

30 x = đôi mươi (m) (0,5đ)

Diện tích mảnh đất nền là: (0,25đ)

frac{30x20}{2}=300(m^2) (0,5đ)

Đáp số: 300 mét vuông. (0,25đ)

………………………………………….

Xem thêm: old school là gì

Download tệp tin tư liệu nhằm coi tăng nội dung cụ thể.

Đăng bởi: https://ptthtuyenquang.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4