đề thi học kì 1 toán lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

a) Số ngẫu nhiên lớn số 1 đem 10 chữ số không giống nhau là:

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 toán lớp 4

A. 8 976 543 210

B. 9 087 654 321

C. 9 876 543 210

D. 1 023 456 789

b) Số ngẫu nhiên nhỏ xíu nhất đem 10 chữ số không giống nhau là:

A. 9 876 543 210

B. 1 023 456 789

C. 1 234 567 890

D. 1 203 456 789

Câu 2: Viết vô dù trống trải chữ số tương thích và để được số phân tách không còn mang đến 9:

a)

b)

c)

d)

Câu 3: Điền lốt (> ; < ; =) tương thích vô điểm chấm:

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a)

b)

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 1624 x 127

b) 1863 x 213

c) 2080 : 65

d) 4212 : 54

Câu 2: Khối những lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú đem 17 lớp, từng lớp tầm đem 35 học viên. Khối những lớp Bốn, Năm đem 14 lớp, từng lớp tầm đem 32 học viên. Tính số học viên của ngôi trường Trần Phú.

Câu 3: Một người lên đường xe cộ máy vô 3h, giờ loại nhất lên đường được 30 km, giờ loại nhị lên đường được 33 km, giơ loại tía lên đường được quãng đàng vì chưng nửa quãng lối đi vô giờ đầu. Hỏi tầm từng giờ người bại liệt lên đường được từng nào ki-lô-mét?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48 x 297 + 52 x 297

b) 568 x 14 – 568 x 4

Câu 5: Tính nhanh:

Hình tiếp sau đây đem từng nào hình tam giác? Hãy nêu thương hiệu đàng cao của những hình tam giác bại liệt.

Xem thêm: worth là gì

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chon C

b) Chọn B

Câu 2:

a) 2

b) 8

c) 6

d) 2

Câu 3:

Câu 4:

a) Đ

b) S

2.2 Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-4-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-I-de-so-7-hinh-2

Câu 2:

Số học viên những khối lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú là:

35 x 17 = 595 (học sinh)

Số học viên những khối lớp Bốn, Năm của ngôi trường Trần Phú là:

32 x 14 = 448 (học sinh)

Số hoc sinh của ngôi trường Trần Phú là:

595 + 448 = 1043 (học sinh)

Câu 3:

Quãng đàng người bại liệt lên đường được vô giừ loại tía là: 30: 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ người bại liệt lên đường được: (30 + 33 + 15) : 3 = 26 (km)

Đáp số: 26 km

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)

b)

Câu 5: 

Xem thêm: so long là gì

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

Hình bên trên đem 3 hình tam giác.

  • AB là đàng cao của tam giác ABC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIB.
  • AI là đàng cao của tam giác ABC.

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 4 cuối kì I – đề số 8