đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng anh

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề thi kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

TOP 4 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng anh

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 1 tham khảo, dễ dàng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt 1. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tải 4 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1 trong bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

I. Listen and choose the correct answer

1. A. football

B. father

2. A. window

B. water

3. A. road

B. sail

4. A. truck

B. kite

5. A. noodles

B. nuts

II. Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

1. K _ t e

2. _ o b _ t

3. B _ t h _ o o m

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

4. _ o s _

5. S _ t d _ w n

6. M _ t h _ _

III. Read and match

1. Is it a plane?

A. It’s a book

2. What is it?

B. It’s my brother

3. Who’s this?

C. Yes, it is

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. a/ have/ hat/ I/ ./

___________________________________

2. my/ He/ brother/ is/ ./

___________________________________

3. is/ There/ umbrella/ an/ ./

___________________________________

ĐÁP ÁN

I. Listen and choose the correct answer

II. Look at the picture and complete the words

1. kite

2. robot

3. bathroom

4. nose

5. Sit down

6. mother

III. Read and match

1 – C; 2 – A; 3 – B

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. I have a hat

2. He is my brother

3. There is an umbrella

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A. Exercise 2

2. What toy do you like?

– I like dolls

B. Exercise 2

3. I have two hands

C. Exercise 2

Exercise 3: Read and circle the correct answer

1. Exercise 3

A. Stand up

Xem thêm: exhausted là gì

B. Line up

2. Exercise 3

A. Teddy bear

B. Robot

3. Exercise 3

A. Dining room

B. Kitchen

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. B

2. B

3. A

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3

I. Look at the picture and complete the words

Look at the picture

Look at the picture

Look at the picture

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

Look at the picture

Look at the picture

Look at the picture

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II. Look at the pictures and answer these questions

1. Look at the picture

I have a ______________

2. Look at the picture

How old are you?

_____________________

3. Look at the picture

What is this?

_____________________

4. Look at the picture

How many cars?

_____________________

5. Look at the picture

Touch your ___________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II. Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III. Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề thi kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: provide là gì