điện dung của tụ điện có đơn vị là

Câu hỏi: Đơn vị điện dung có tên là gì?

A. Culông

Bạn đang xem: điện dung của tụ điện có đơn vị là

B. Vôn

C. Fara

D. Vôn trên mét

Đáp án đúng C.

Đơn vị điện dung có tên là Fara, Fara chính là điện dung của tụ điện mà khi ta đặt giữa 2 bản tụ hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C, 1 Fara có trị số rất lớn.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Điện dung là một đại lượng có tính đặc trưng đối với khả năng tích điện ở tụ, khả năng này được ghi nhận ở một điệu điện thế cụ thể.

Khi ta đặt một điện áp vào 2 bản cực dẫn điện của tụ điện thì các bản cực này sẽ tích những điện tích trái dấu. Khi đó, một điện trường sẽ được tích lũy trong khoảng không gian này. Điện trường được tích lũy sẽ phụ thuộc vào điện dung của tụ điện.

Giá trị điện dung của tụ điện được đo bằng farads (F), đơn vị được đặt theo tên của nhà vật lý người Anh Michael Faraday (1791 Phản1867). Một farad là một số lượng lớn điện dung. Hầu hết các thiết bị điện gia dụng bao gồm các tụ điện chỉ sản xuất một phần của farad, thường là một phần nghìn của farad (hoặc microfarad, μF) hoặc nhỏ như picofarad (một nghìn tỷ, pF). Các siêu tụ điện, trong khi đó, có thể lưu trữ các điện tích rất lớn của hàng ngàn farad.

Trị số điện dung sẽ cho ta biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

Điện dung của tụ điện có đơn vị là Fara và được ký hiệu là F. Fara chính là điện dung của tụ điện mà khi ta đặt giữa 2 bản tụ hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C. 1 Fara có trị số rất lớn. Chính vì vậy, người ta thường sử dụng những đơn vị nhỏ hơn cho những công việc trong thực tế.

Xem thêm: voluntary là gì

– 1 microfarad (μF)= 1.10^-6 (F).

– 1 nanofarad (nF) = 1.10^-9 (F).

– 1 picofarad (pF) = 1.10^-12 (F).

Công thức tính điện dung

Điện dung của tụ điện được tính bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa 2 bản cực. Công thức là:

C = q/U

Trong đó:

C là ký hiệu điện dung của tụ điện (F).

q là điện tích của tụ điện.

U là ký hiệu của hiệu điện thế giữa 2 bản tụ (V).

Xem thêm: caught on nghĩa là gì