download đồng hồ đếm ngược trong powerpoint có âm thanh

  • Âm thanh đếm ngược hết giờ
  • Video đồng hồ đếm ngược 1 phút
  • Video đồng hồ đếm ngược 15 giây
  • Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint
  • Tiếng gõ bàn phím trong PowerPoint
  • Video đồng hồ đếm ngược 30 giây
  • Tiếng vỗ tay trong Powerpoint

Created by: Pham Yen
Category: Video dựng phim
File format: .mp4
File size: 4 mb
Popularity: 14034 lượt xem – 3573 lượt tải
Description: Video đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint và âm thanh đồng hồ đếm ngược trong 1 phút với con số màu trắng và nền đen, giúp người xem được thông báo thời gian sắp mở đầu, hoặc sắp hết thời gian, hết giờ trong PowerPoint. Tải miễn phí video hiệu ứng đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint tại TiếngĐộng.com.

Bạn đang xem: download đồng hồ đếm ngược trong powerpoint có âm thanh

 FREE DOWNLOAD.mp4

Xem thêm: caught on nghĩa là gì