duplicate là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

danh kể từ, tính từ
 • IPA: /ˈdjuː.plɪ.kət/ (Anh), /ˈduː.plɪ.kət/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)
ngoại động từ
 • IPA: /ˈdjuː.plɪˌkeɪt/ (Anh), /ˈduː.plɪˌkeɪt/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ Latinh duplicātus, động tính kể từ tiêu cực hoàn thành xong duplicō.

Bạn đang xem: duplicate là gì

Danh từ[sửa]

duplicate (số nhiều duplicates)

 1. Bản sao.
 2. Vật trùng lặp, vật y sì, vật thực hiện y sì (một vật khác).
 3. Từ đồng nghĩa tương quan.
 4. Biên lai thay cho đồ gia dụng.

Đồng nghĩa[sửa]

bản sao
 • facsimile
 • reproduction
vật giống như hệt
 • facsimile
từ đồng nghĩa
 • synonym

Tính từ[sửa]

duplicate ( ko đối chiếu được)

Xem thêm: apply nghĩa là gì

 1. Gồm nhị phần tử trúng nhau; trở nên nhị phiên bản.
 2. Trùng lặp; y sì (một vật khác).
 3. Gấp nhị, gấp hai, lớn gấp hai, nhiều gấp hai.

Ngoại động từ[sửa]

duplicate ngoại động từ /ˈduː.plɪ.kət/

Xem thêm: worth là gì

 1. Sao lại, sao lục, thực hiện trở nên nhị phiên bản.
 2. Gấp song, nhân song.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "duplicate". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)