em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt

Bạn đang tìm hiểu về nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm ptthtuyenquang.org.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hướng Dẫn.

Bạn đang xem: em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt

nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt
20 nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt hay

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.> [1]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.>. Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
– Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.. – Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.
– Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.. – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [2]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. – Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.
Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?. Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồ trên (SGK, trang 43).

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt [3]

Câu hỏi: Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:
– Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.. – Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.
– Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.. – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [4]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng.
Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:. – Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
– Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. – Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.

Hãy chỉ ra những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 – 1077 [5]

Với giải Luyện tập 1 trang 61 Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1072-1077) giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 7. Giải bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1072-1077)
B1: Đọc mục 1 trang 58, 59 và mục 2 trang 60, 61 SGK.. B2: Các điểm cần chú ý: chủ động“tiến công trước để tự vệ”, lực lượng thủy binh, phối hợp thủy – bộ, phòng tuyến, bố trí bộ binh, phòng tuyến sông Như Nguyệt, “Nam quốc Sơn hà”.
Qua đó thấy được các hướng tiến công và mục tiêu của quân nhà Lý.. Lược đồ trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt năm 1077

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [6]

Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:. – Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
– Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.. – Sử dụng chiến thuật “công tâm”: đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”
– Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.. – Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [7]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:
– Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.. – Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.
– Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.. – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? [8]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?. Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?
– Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.. Từ khóa tìm kiếm Google: cách đánh giăc lý thường kiệt, nét độc đáo cách đánh lý thường kiệt, cách đánh giặc Lý Thường Kiệt.

Câu hỏi nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt [9]

Nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Dựa vào nghệ thuật đánh giặc được Lý Thường Kiệt sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống để chỉ ra nét độc đáo.
– Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.. – Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.
– Sử dụng chiến thuật “công tâm”: đánh vào tâm lí của địch, làm cho địch hoang mang đồng thời khích lệ, động viên tinh thần quân sĩ bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.. – Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [10]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng.
Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:. – Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
– Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. – Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt [11]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng.
– Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồ. – Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống.
– Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.. – Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán

Xem thêm: Những cách thắt dây giày 7 lỗ Converse đơn giản mà đẹp mắt

Trình bày cách đánh địch độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) câu hỏi 2818474 [12]

– Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.. – Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.
– Sử dụng chiến thuật “công tâm”: đánh vào tâm lí của địch, làm cho địch hoang mang đồng thời khích lệ, động viên tinh thần quân sĩ bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. – Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.
Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt:

Em Hãy Nêu Những Nét Độc Đáo Trong Cách Đánh Giặc Của Lý Thường Kiệt [13]

Nét Độc Đáo Trong Cách Đánh Giặc Của Lý Thường Kiệt. – Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.
– Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.. – Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.
– Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.. – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt [14]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của lý thường kiệt. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:
– Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.. – Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.
– Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.. – Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Xem Ngay: Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt [15]

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!Có thể bạn quan tâm. – Cách tạo server trong Minecraft PE, lập server Minecraf PE riêng mời b
– Note ngay 16 các tên pháp danh hay hay nhất bạn nên biết. – Lên Tank Là Gì ? Tổng Hợp Thuật Ngữ Trong Liên Quân Mobile – Cẩm nang Hải Phòng
Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:

Rất Hay: Cách đánh giặc độc đáo của lý thường kiệt [16]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:
– Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.. – Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”
– Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

Đâu là một trong những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? [17]

– [HOT] Lì Xì Tặng 100% Giá Trị Tiền Nạp Ngày 15 – 16/02/2023. – 2K6! HOT! Khoá Bứt Phá 11! Chinh phục lớp 11 chỉ sau 3 tháng
– Tết SALE HẾT!! – Giảm 50% Toàn Bộ Khóa Học Lớp 2 – 12 (Chỉ Từ 14 – 15/12). – Tặng Miễn Phí toàn bộ đề thi học kì 1 từ lớp 2 -12 (2022-2023)
– 2K5 chú ý! Lộ Trình SUN 2023 Ba bước luyện thi ĐH ít nhất 25 điểm. – Khuyến mãi 40% Tết trung thu khối THCS & Tiểu học ( từ 8/9 – 9/9)

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt: Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)… [18]

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.. – Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Lịch sử 7: Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. [19]

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống ?. Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống vì:
– Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) và Thăng Long. Việc chọn phòng tuyến Như Nguyệt sẽ thuận lợi cho ta phòng thủ và khó cho địch khi tiến công.
– Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.. – Chiến thắng Như Nguyệt là trận quyết định số phận của quân Tống xâm lược

Nét độc đáo về sự chỉ đạo chiến thuật, chiến lược của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống [20]

Để chiếm Đại Việt nhà Tống âm mưu sử dụng lực lượng quân sự Chiêm Thành quấy phá, làm suy yếu ta và tạo thành mũi tấn công phối hợp từ phía Nam. Đó là chiến lược hai gọng kìm cùng một lúc tấn công Đại Việt từ hai phía Bắc và Nam.
Quân Chiêm Thành đã được lệnh áp sát biên giới chuẩn bị đánh Đại Việt.. Về phía Đại Việt vào thời điểm này đang là thời kỳ cường thịnh, nền quốc phòng ngày càng vững mạnh
Bấy giờ vua Lý Nhân Tông còn nhỏ tuổi, Thái Uý Lý Thường Kiệt ở cương vị như một tể tướng đóng vai trò chủ yếu điều hành công việc triều chính. Ông cũng trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến tranh, sự lớn mạnh về mọi mặt của đất nước cho phép Lý Thường Kiệt đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống một cách cương quyết chủ động

Xem thêm: old school là gì

Nguồn tham khảo

 1. https://loigiaihay.com/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-c82a13664.html
 2. https://khoahoc.vietjack.com/question/178429/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet
 3. https://toploigiai.vn/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet
 4. https://hoctot.nam.name.vn/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-c82a13664.html
 5. https://tailieumoi.vn/bai-viet/20432/hay-chi-ra-nhung-net-doc-dao-trong-cuoc-khang-chien-chong-tong-cua-nha-ly-1075-1077
 6. https://vndoc.com/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-243344
 7. https://timdapan.com/dapan/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet
 8. https://tech12h.com/de-bai/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet.html
 9. https://luyentap247.com/hoi-dap/neu-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet/
 10. https://soanvan.net/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-sgk111650.html
 11. https://dayhoctot.com/giai-bai-tap-lich-su-lop-7/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-v6906.html
 12. https://hoidap247.com/cau-hoi/2818474
 13. https://giaoducphanthiet.edu.vn/net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet/
 14. https://hoidapvietjack.com/q/895264/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet
 15. https://thietkenoithatxinh.vn/hoi-dap/cach-danh-giac-doc-dao-cua-ly-thuong-kiet
 16. https://nhaxinhplaza.vn/phong-thuy/cach-danh-giac-doc-dao-cua-ly-thuong-kiet.html
 17. https://tuyensinh247.com/bai-tap-366912.html
 18. https://baitapsgk.com/lop-7/lich-su-lop-7/em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-bai-11-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-tong-1075-1077.html
 19. https://dethikiemtra.com/lop-7/bai-tap-sgk-lop-7/giai-bai-tap-lich-su-7/bai-11-phan-2-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-tong-1075-1077-lich-su-7-em-hay-neu-nhung-net-doc-dao-trong-cach-danh-giac-cua-ly-thuong-kiet-d68508.html
 20. https://truongchinhtri.kontum.gov.vn/vi/news/nghien-cuu-trao-doi/net-doc-dao-ve-su-chi-dao-chien-thuat-chien-luoc-cua-ly-thuong-kiet-trong-cuoc-khang-chien-chong-tong-92.html