evaluation là gì

/i,vælju'eiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự ước lượng
Sự ấn định giá

Chuyên ngành

Toán & tin

sự Reviews, sự ước lượng
evaluation of an algebraic expression
tính độ quý hiếm của một biểu thức đại số
approximate evaluation
sự ước tính xấp xỉ
effective evaluation
(toán logic ) sự tấn công gia đem hiệu quả
numerical evaluation
sự ước tính tự số

Xây dựng

Đánh giá chỉ, ước lượng

Cơ - Điện tử

Sự Reviews, sự ước lượng

Kỹ thuật cộng đồng

đánh giá
criterion of quality evaluation
tiêu chuẩn chỉnh Reviews hóa học lượng
curve for crude evaluation
đường cong Reviews dầu thô
design evaluation
đánh giá chỉ thiết kế
DT & E (developmenttest and evaluation)
kiểm tra và Reviews vạc triển
evaluation functional
hàm tử tấn công giá
evaluation functor
hàm tử tấn công giá
evaluation of discovery
đánh giá chỉ về một vạc hiện
evaluation of test results
đánh giá chỉ sản phẩm thí nghiệm
evaluation of test results
sự Reviews sản phẩm test nghiệm
evaluation report
báo cáo tấn công giá
evaluation strategy
chiến lược tấn công giá
evaluation test
sự test tấn công giá
Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)
tiêu chí Reviews phỏng tin cậy technology thông tin
initial evaluation
sự Reviews ban đầu
initial operational test and evaluation (IOT&E)
kiểm tra và Reviews sinh hoạt ban đầu
IOT&e (initialoperational test and evaluation)
kiểm tra và Reviews sinh hoạt ban đầu
job evaluation
đánh giá chỉ công việc
job evaluation
sự Reviews công việc
loss evaluation
đánh giá chỉ nút tổn hao
noise evaluation
sự Reviews nút ồn
Overall Performance Index Model for Network Evaluation (OPINE)
mô hình chỉ số tính năng tổng thể nhằm Reviews mạng
performance evaluation
đánh giá chỉ hoạt động
performance evaluation
sự Reviews hiệu suất
PERT (programevaluation and review technique)
kỹ thuật kiểm tra và Reviews chương trình
program evaluation and review technique (PERT)
kỹ thuật kiểm tra và Reviews chương trình
program evaluation and review technique (PERT)
phương pháp Reviews kiểm tra theo đuổi chương trình
project evaluation
sự Reviews dự án
Single Stimulus Continuous Quality Evaluation (SSCQE)
đánh giá chỉ hóa học luợng liên tiếp tự tác nhân kích ứng đơn
Software Test and Evaluation Panel (STEP)
tấm đo test và Reviews phần mềm
staff evaluation
sự Reviews nhân viên
Trouble Report Evaluation and Analysis Tool (TREAT)
công cụ Reviews và phân tách report sự cố
Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)
tiêu chuẩn chỉnh Reviews khối hệ thống PC xứng đáng tin cậy cậy
sự tấn công giá
evaluation of test results
sự Reviews sản phẩm test nghiệm
initial evaluation
sự Reviews ban đầu
job evaluation
sự Reviews công việc
noise evaluation
sự Reviews nút ồn
performance evaluation
sự Reviews hiệu suất
project evaluation
sự Reviews dự án
staff evaluation
sự Reviews nhân viên
sự ấn định giá
territory evaluation
sự định vị khu đất nền (đô thị)
sự tính
sự ước lượng
approximate evaluation
sự ước tính xấp xỉ
numerical evaluation
sự ước tính tự số
what-if evaluation
sự ước tính fake định
ước lượng
approximate evaluation
sự ước tính xấp xỉ
loss evaluation
ước lượng nút tổn hao
numerical evaluation
sự ước tính tự số
transition formula evaluation
ước lượng đem tiếp công thức
what-if evaluation
sự ước tính fake định
ước tính
evaluation value
giá trị ước tính

Kinh tế

đánh giá
actuarial evaluation
đánh giá chỉ tổng hợp bảo hiểm
built-in system evaluation
cách Reviews kể từ mặt mũi trong
built-in system evaluation
phương thức Reviews nội tại
built-in system evaluation
sự Reviews đem tính hệ thống
criteria of evaluation
tiêu chuẩn chỉnh tấn công giá
decision evaluation
đánh giá chỉ quyết định
evaluation of employee
sự Reviews công nhân viên cấp dưới chức
evaluation of fixed assets
đánh giá chỉ gia sản cố định
evaluation test
sự Reviews hóa học lượng
holistic evaluation
sự Reviews toàn bộ
holistic evaluation
sự Reviews toàn cỗ (một lăng xê hoặc chiến dịch tiếp thị)
job evaluation
đánh giá chỉ công tác
job evaluation
sự Reviews công việc
laboratory evaluation
sự Reviews vô chống thí nghiệp
organoleptic evaluation
sự Reviews cảm quan
performance evaluation
đánh giá chỉ sự thực hiện
performance evaluation
sự Reviews hiệu suất
performance evaluation
sự Reviews trở thành quả
performance evaluation
sự Reviews trở thành tích
performance evaluation report
báo cáo Reviews thể hiện công tác
performance evaluation report
báo cáo Reviews tình hình chấp hành
product evaluation
đánh giá chỉ sản phẩm
project evaluation
đánh giá chỉ dự án
project financial evaluation
đánh giá chỉ tài chủ yếu dự án
sensory evaluation
sự Reviews cảm quan
service evaluation report
báo cáo Reviews công tác
staff evaluation
sự Reviews (chất lượng) nhân viên
staff evaluation
sự Reviews unique nhân viên
test & evaluation
thử nghiệm và tấn công giá
variable evaluation
sự Reviews khả biến
variable evaluation
sự Reviews hoàn toàn có thể trở nên đổi
veterinary-sanitary evaluation
sự Reviews trị khuẩn thú y
sự tấn công giá
built-in system evaluation
sự Reviews đem tính hệ thống
evaluation of employee
sự Reviews công nhân viên cấp dưới chức
evaluation test
sự Reviews hóa học lượng
holistic evaluation
sự Reviews toàn bộ
holistic evaluation
sự Reviews toàn cỗ (một lăng xê hoặc chiến dịch tiếp thị)
job evaluation
sự Reviews công việc
laboratory evaluation
sự Reviews vô chống thí nghiệp
organoleptic evaluation
sự Reviews cảm quan
performance evaluation
sự Reviews hiệu suất
performance evaluation
sự Reviews trở thành quả
performance evaluation
sự Reviews trở thành tích
sensory evaluation
sự Reviews cảm quan
staff evaluation
sự Reviews (chất lượng) nhân viên
staff evaluation
sự Reviews unique nhân viên
variable evaluation
sự Reviews khả biến
variable evaluation
sự Reviews hoàn toàn có thể trở nên đổi
veterinary-sanitary evaluation
sự Reviews trị khuẩn thú y
sự ấn định giá
sự ước lượng
budgetary evaluation
sự ước tính ngân sách
ước lượng
budgetary evaluation
sự ước tính ngân sách

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appraisal , appraisement , assessment , calculation , decision , estimate , estimation , guesstimation , interpretation , opinion , rating , stock , take , valuation , judgment , analysis , assay , critique

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: evaluation là gì

Xem thêm: Nguồn sỉ giày Sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

NHÀ TÀI TRỢ