fast là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɑːst/
Anh[ˈfɑːst]
Hoa Kỳ (California)[ˈfæst]

Tính từ[sửa]

fast /ˈfɑːst/

Bạn đang xem: fast là gì

 1. Chắc chắn.
  a stake fast in the ground — cọc đóng góp dĩ nhiên xuống đất
  to take fast hold of — bắt dĩ nhiên, cầm cố chắc
 2. Thân, thân ái thiết, keo dán giấy tô.
  a fast friend — các bạn thân
  fast friendship — tình các bạn keo dán giấy sơn
 3. Bền, ko nhạt.
  a fast olour — color bền
 4. Nhanh, mau.
  watch is fast — đồng hồ thời trang chạy nhanh
  a fast train — xe cộ lửa tốc hành
 5. Trác táng, ăn nghịch tặc, phóng đãng (người).
  the fast set — sóc chơi

Thành ngữ[sửa]

 • to be fast with gout: Nằm liệt chóng vì như thế bệnh dịch gút.
 • to make fast: Buộc chặt.

Phó từ[sửa]

fast /ˈfɑːst/

 1. Chắc chắn, kiên cố, nghiêm ngặt.
  to stand fast — đứng vững
  eyes fast shut — đôi mắt nhắm nghiền
  to sleep fast — ngủ say sưa
 2. Nhanh.
  to lập cập fast — chạy nhanh
 3. Trác táng, phóng đãng.
  to live fast — sinh sống trác táng, ăn chơi
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) ; (thơ ca) sát, ngay lập tức cạnh.

Thành ngữ[sửa]

 • fast bind, fast find: (Tục ngữ) Cẩn tắc vô ưu.
 • to play fast and loose: Lập lờ nhị mặt mũi, đòn xóc nhị đầu.

Danh từ[sửa]

fast /ˈfɑːst/

Xem thêm: throw away là gì

 1. Sự dùng đồ chay.
 2. Mùa ăn chay; ngày dùng đồ chay.
 3. Sự nhịn đói.
  to break one's fast — kiếm được điểm tâm, ăn sáng

Nội động từ[sửa]

fast nội động từ /ˈfɑːst/

Xem thêm: sponsorship là gì

 1. Ăn chay; ăn kiêng khem (tôn giáo... ).
 2. Nhịn ăn.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "fast". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)