feather là gì

/'feðə/

Thông dụng

Danh từ

Lông vũ, lông chim
Bộ lông
Chim muông săn bắn bắn
fur and feather
muông thú săn bắn bắn
Cánh thương hiệu bởi vì lông
Lông chuyển vận bên trên nón, ngù
Túm tóc dựng ngược (trên đầu)
Vật cực kỳ nhẹ
you could have knocked him down with a feather
bạn chạm nhẹ nhàng một chiếc cũng đầy đủ cho tới hắn ngã
Chỗ nứt (ở mặt mũi hòn ngọc)
Sự chèo là mặt mũi nước

Ngoại động từ

Trang hoàng bởi vì lông, viền bởi vì lông, quấn bởi vì lông; cắm lông vào
to feather an arrow
cắm lông vô đuôi tên
Bắn rụng lông (như) g ko chết
Quay ngửa (mái chèo) nhằm chèo là mặt mũi nước

Nội động từ

Mọc lông; phủ đẫy lông
Nổi lềnh bềnh; phe phẩy; gợn như lông
Chèo là mặt mũi nước
(nói về chó săn) rung rinh người và đuôi nhằm tấn công hơi

Cấu trúc từ

to crop someone's feathers
làm nhục ai; chỉnh ai
a feather in one's cap
niềm tự động hào
in high (full) feather
phấn khởi, hớn hở
to show the white feather
tỏ rời khỏi non gan, trầm trồ ngại hãi
to feather one's nest
thu vén cho tới phiên bản thân; thực hiện giàu

hình thái từ

  • Ved: feathered
  • Ving:feathering

Chuyên ngành

Xây dựng

chốt lăng trụ
feather tongue
chốt lăng trụ (gỗ)
đường gờ ghép

Giải mến EN: A thin strip of wood used to lớn join the edges of two adjacent butted boards.

Bạn đang xem: feather là gì

Giải mến VN: Sử dụng thanh mộc mỏng mảnh nhằm nối gờ của nhì tấm ván ghép sát nhau.

Xem thêm: caught on nghĩa là gì

mộng rìa

Kỹ thuật cộng đồng

gờ
màng bọt mờ
màng mờ
mộng
feather edge
lưỡi hạn chế mỏng
feather edge
mép hạn chế vạt mỏng
feather edge
mép mộng
feather edge board
ván hạn chế vạt mỏng mảnh ở mép
mũi nhọn
phần nhô
sườn
sườn tăng cứng
then lăng trụ
then bằng
then dẫn hướng
feather key
then dẫn (hướng)
then trượt
key and feather
then và then trượt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
calamus , crest , down , fin , fluff , fringe , penna , pinion , pinna , plume , plumule , pompon , quill , shaft , spike , wing , breed , cast , mô tả tìm kiếm , ilk , lot , manner , mold , nature , order , sort , species , stamp , stripe , type , variety , adorn , aigrette , auriculars , barba , character , cockade , covert , fledge , fletch , frill , mantle , osprey , panache , plumage , rectrix , remex , ruff , tectrix , vane , vexillum , web