feo + h2so4 đặc

Phản ứng lão hóa khử của FeO ứng dụng với H2SO4 đặc

Phản ứng FeO + H2SO4:

Bạn đang xem: feo + h2so4 đặc

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cân vì chưng phương trình

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Ta có:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

FeO + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2↑ + 2H2O

FeSO4 + H2SO4 → Fe(HSO4)2

Fe(HSO4)2 + H2O → FeSO4 + H3O+ + HSO4

FeSO4 + H2O → Fe(OH)2 + HSO4

phản ứng feo h2so4 → fe2so43 so2 h2o công thức tính chất

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nhân với thông số hợp lý và phải chăng tao với phương trình cân nặng bằng:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Không với ĐK đặc trưng. Tuy nhiên, nhằm tăng vận tốc phản xạ, rất có thể dùng hỗn hợp H2SO4 quánh rét.

Cách tổ chức phản ứng

Cho FeO vô hỗn hợp H2SO

Cách tổ chức phản xạ cho tới FeO ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh rét.

Hiện tượng Hóa học

Khi cho tới FeO ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối bột Fe (III) sunfat và với khí hương thơm hắc sulfur đioxit bay đi ra.

Tính Hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) đối với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử. Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành phù hợp hóa học Fe (III). FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, vì thế với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian trá => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong oxit bazơ và với đặc điểm khử và oxi hóa

Tính hóa học khử:

FeO với năng lực khử những hóa học với tính lão hóa mạnh như HNO3, H2SO4 quánh và O2 muốn tạo đi ra thành phầm Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 và NO2 ứng.

Tính hóa học oxi hóa:

FeO cũng có thể có năng lực bị lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh như H2, CO và Al muốn tạo đi ra thành phầm Fe.

Bài luyện vận dụng:

Câu 1:

Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô hỗn hợp H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết đôn đốc nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Tính lượng sắt kẽm kim loại A.

Để tính lượng sắt kẽm kim loại A, tao cần thiết tìm hiểu số mol của khí SO2 sinh đi ra trải qua thể tích và đktc của khí, tiếp sau đó vận dụng phương trình phản xạ chất hóa học nhằm tính số mol sắt kẽm kim loại A tiếp tục phản xạ. Cuối nằm trong, lượng của sắt kẽm kim loại A rất có thể được xem bằng phương pháp nhân số mol sắt kẽm kim loại A với lượng mol của chính nó.

Theo phương trình phản xạ, tao có:

2A + 3H2SO4 → A2SO4 + 3SO2 + 3H2O

Theo bại liệt, 2 mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ với 3 mol của H2SO4 sinh đi ra 3 mol SO2. Vậy, số mol của SO2 sinh đi ra là:

n(SO2) = V(P.T) / Vđktc = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

Do bại liệt, số mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ là:

n(A) = 2/3 x n(SO2) = 0,2 (mol)

Khối lượng của sắt kẽm kim loại A là:

m(A) = n(A) x M(A) = 0,2 x M(A)

Với M(A) là lượng mol của sắt kẽm kim loại A. Do chưa chắc chắn sắt kẽm kim loại A là gì nên ko thể tính đúng mực lượng của chính nó.

Câu 2:

Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.
Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì chưng nhau:

 • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan đi ra và cho tới hỗn hợp được màu sắc xanh
 • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị mất mặt color.

Oxit Fe là:

 • A. FeO.
 • B. Fe3O4.
 • C. Fe2O3.
 • D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án: B
Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+
Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+
Vậy oxit Fe với công thức Fe3O4.

Câu 3:

Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X.
Chia X thực hiện 3 phần:

 1. Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.
 2. Cho bột Cu vô phần 2.
 3. Sục Cl2 vô phần 3.

Xem thêm: apply nghĩa là gì

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá – khử là:

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Đáp án: C

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp kể từ 2 – 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp kể từ 2 – 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp to hơn 5%.

Đáp án: A

Câu 5:

Thực hiện nay những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chạc Fe vào phía trong bình khí Cl2 dư

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm dẫn đến muối bột Fe(II) là:

Đáp án C

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bài toán tương quan cho tới phản xạ lão hóa khử

Đề bài xích đòi hỏi tính lượng kẽm (Zn) với vô hỗn hợp lúc biết lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian thêm thắt kẽm và Fe (II) sunfat (FeSO4) vô hỗn hợp chứa chấp Fe (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Để giải quyết và xử lý Việc này, tao cần dùng công việc sau:

Bước 1:

Tính số mol của Fe2(SO4)3 được dẫn đến kể từ phản xạ ban đầu:

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

Bước 2:

Tính số mol của Fe3+ vô hỗn hợp lúc đầu kể từ số mol Fe2(SO4)3:

nFe3+ = 0,12 mol

Bước 3:

Xác ấn định số mol của kẽm (Zn) kể từ phản ứng:

nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Bước 4:

Tính số mol của Fe sinh đi ra vô phản ứng:

Đặt số mol Fe sinh đi ra là x mol, tao có:

nZn (2) = x mol

Bước 5:

Tính lượng kẽm vô dung dịch:

Miêu miêu tả lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian thêm thắt kẽm và Fe (II) sunfat:

m hỗn hợp tăng = mZn – mFe = 4,26 g

Nguồn tham lam khảo:https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: old school là gì