feo+ hno3

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ FeO tính năng HNO3 đặc rét mướt vì chưng cách thức thăng vì chưng electron.

1. Phương trình phản xạ thân thích FeO tính năng HNO3 đặc nóng 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hướng dẫn thăng bằng phản xạ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bạn đang xem: feo+ hno3

Dùng thăng vì chưng electron

1 x

1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình tao có: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO HNO3 đặc nóng 

HNO3 đặc nóng

4. Tính hóa học của Fe (II) oxit FeO

4.1. Tính hóa học vật lí

FeO là hóa học rắn black color, không tồn tại vô đương nhiên.

Không tan nội địa.

4.2. Tính hóa học hóa học

Các hợp ý hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ nhường nhịn 1e trở thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của hợp ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các hợp ý hóa học Fe (II) thông thường kém cỏi bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành hợp ý hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong những oxit bazơ, ngoại giả, bởi đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian tham => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là 1 trong những oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng→ FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử khi tính năng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 không làm mất đi color hỗn hợp nào là tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D A. Dung dịch color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi thanh lịch color vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3 + K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh rớt thanh lịch color domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất color hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 không phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam láo lếu hợp ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D nHCl= 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl= 0,09 (mol)

Theo toan luật bảo toàn khối lượng

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp láo lếu hợp ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl đem năng lực hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,trăng tròn gam

D. 3,64 gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D  Theo đề bài bác lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ chiếm được muối bột Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe= 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dãy những hóa học nào là tại đây tính năng với HNO3 đặc rét mướt đều xẩy ra phản xạ lão hóa khử là

A. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3

B. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3

C. Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3

D. Fe, FeO, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Phản ứng lão hóa khử xẩy ra khi Fe vô hợp ý hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

Mà vô Fe(OH)3 , Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3sắt đem số lão hóa +3 => A, C, D sai

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2OFeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

Câu 5. Hòa tan láo lếu hợp ý phụ thân sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vì chưng hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem thêm: Nguồn sỉ giày Sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3phản ứng không còn.

Phương trình phản xạ minh họa

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 6. Cách nào là tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản ứng  minh họa

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Quy thay đổi trở thành 2,8 gam ( Fe: x mol và O: nó mol )

Sơ vật hợp ý thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit)= ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ= 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc nguội

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản xạ minh họa

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động vô HNO3 đặc nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+ NO + H2O

Câu 9. Thổi láo lếu hợp ý khí CO và H2 đi qua quýt x gam láo lếu hợp ý bao gồm CuO và Fe3O4 có tỉ trọng mol 1:2, sau phản xạ chiếm được nó gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X vì chưng hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 41 gam muối bột khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối= mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) vô những hỗn hợp riêng lẻ sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ đưa đến muối bột Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Nhúng 1 lá Fe nhỏ vô hỗn hợp chứa chấp 1 trong những hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2+ Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo ra muối bột Fe(II) là 6

Câu 11. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa vì chưng H2SO4 vào hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi thanh lịch color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị gửi dần dần thanh lịch nâu đỏ

D. color tím bị rơi rụng tức thì. Sau cơ từ từ xuất hiện nay quay về trở thành hỗn hợp có màu sắc hồng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa

10FeSO4+ 8H2SO4 + 2KMnO4→ 5Fe2(SO4)3+ 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối bột Fe2(SO4)3và FeCl3 có color vàng

→ Đáp án A

Câu 12. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được chất rắn và dung dịch. Vậy vô dung dịch có các muối là:

A. Cu(NO3)2

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

C. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Do sau phản ứng vẫn còn chất rắn nên Fe và Cu hoặc cả Fe và Cu đều còn. Khi Fe hoặc Cu còn thì Fe3+ đã chuyển hoàn toàn thành Fe2+.

Câu 13. Cho m gam láo lếu hợp ý X bao gồm Fe, FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sau khoản thời gian kết đôn đốc phản xạ sinh đi ra 2,24 lít khí (đktc). Nếu mang đến láo lếu hợp ý X phía trên vào một trong những lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khoản thời gian kết đôn đốc phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của m là

A. 32

Xem thêm: voluntary là gì

B. 16,4

C. 35

D. 38

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D