fishing là gì

Công cụ cá nhân
 • /´fiʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tấn công cá, sự câu cá
  Nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề khơi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tấn công cá

  Kỹ thuật công cộng

  nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề cá biển lớn sâu
  fishing smack
  tàu tấn công cá (nghề cá)
  mối nối ray
  mối ốp ray

  Kinh tế

  nghề cá
  drift fishing
  nghề cá nổi
  sự cân nặng cá
  sự tấn công cá
  drag-net fishing
  sự tấn công cá bởi vì lưới kéo
  drift fishing
  sự tấn công cá nổi
  light fishing
  sự tấn công cá bởi vì ánh sáng
  net fishing
  sự tấn công cá bởi vì lưới
  pelagic fishing
  sự tấn công cá chìm
  shore- based fishing
  sự tấn công cá ven bờ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: make believe là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: protagonist là gì