former là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɔr.mɜː/
Hoa Kỳ[ˈfɔr.mɜː]

Tính từ[sửa]

former /ˈfɔr.mɜː/

Bạn đang xem: former là gì

 1. Cũ, trước, xưa, nguyên vẹn.
  former member — member .
  in former times — thuở xưa, trước đó.
  Mr X former Prime Minister — ông X, nguyên vẹn Thủ tướng

Danh từ[sửa]

former /ˈfɔr.mɜː/

 1. Cái trước, người trước, yếu tố trước.
  of the two courses of action, I prefer the former — nhập hai tuyến đường lối hành vi, tôi quí lối lối trước

Tham khảo[sửa]

 • "former". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /fɔʁ.me/

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: lunch nghĩa là gì

former ngoại động từ /fɔʁ.me/

Xem thêm: apply nghĩa là gì

 1. Hình trở thành, xây dựng, kết cấu, tạo nên trở thành.
  Former une société — xây dựng một hội
  Former les temps d’un verbe — kết cấu những thời của một động từ
  Lettres formant un mot — những con cái chữ tạo nên trở thành một từ
  La route forme une série de courbes — tuyến đường tạo nên trở thành một loại khu vực vòng
 2. Đào tạo nên, tập luyện, đào tạo và huấn luyện.
  Former des cadres — huấn luyện và đào tạo cán bộ

Tham khảo[sửa]

 • "former". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)