future là gì

Bản dịch

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Bạn đang xem: future là gì

expand_more Chúc chúng ta như mong muốn vô tương lai.

What is going lớn be built in this area in the future?

Những gì sẽ tiến hành kiến tạo bên trên quần thể này vô tương lai?

A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…

Chúng tao cần thiết coi nhận một vài giới hạn của bài bác phân tích cũng tựa như các nghành rất có thể được phân tích thêm thắt vô tương lai, rõ ràng là...

Ví dụ về kiểu cách dùng

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Chúc mừng chúng ta đạt được sản phẩm chất lượng tốt nghiệp cao. Chúc chúng ta như mong muốn vô sau này.

Wishing you all the best for your future career.

Chúc mừng chúng ta đạt được sản phẩm chất lượng tốt nghiệp cao. Chúc chúng ta như mong muốn bên trên tuyến đường sự nghiệp!

What is going lớn be built in this area in the future?

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

Những gì sẽ tiến hành kiến tạo bên trên quần thể này vô tương lai?

A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…

Chúng tao cần thiết coi nhận một vài giới hạn của bài bác phân tích cũng tựa như các nghành rất có thể được phân tích thêm thắt vô sau này, rõ ràng là...

Ví dụ về đơn ngữ

The three remaining members are all pursuing solo efforts and bởi not know if the band will get back together in the future.

Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.

So far, the campus is only halfway developed and is considered building room for the future.

The deferred tax assets would only have value if the companies were profitable and could use the assets lớn offset future taxes.

For the people of the future it's going lớn be too late.

Xem thêm: rebate là gì