giải bài tập tiếng việt lớp 3

5/5 - (1 bình chọn)

Giải vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 6 – Chính tả

1: Viết nhập vị trí rỗng nhập bảng:

a. Từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ với vần uêch M: nguệch ngoạc,……..
b. Từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ với vần uyu M: ngã khuỵu,…………..

Trả lời:

Bạn đang xem: giải bài tập tiếng việt lớp 3

a. Từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ với vần uêch M: nguệch ngoạc, trống rỗng tuếch , rỗng huếch, khuếch đem , tuệch toạc, bộc tuệch
b. Từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ với vần uyu M: ngã khuỵu, khuỷu tay , khuỷu đê, khúc khuỷu.

2: Chọn chữ nhập ngoặc đơn điền nhập vị trí rỗng :

   (xấu, sấu)

   cây ………..; chữ …………

   (căn, căng)

   kiêu ………..; …………. dặn

   (sẻ, xẻ)

   san ………..; …………. gỗ

   (nhằn, nhằng)

   nhọc ……….; lằng ……….

   (sắn, xắn)

   ……… tay áo; củ …………

   (vắn, vắng)

   ………. mặt; ………. tắt

Trả lời:

   – cây sấu; chữ xấu

   – kiêu căngcăn dặn

   – san sẻxẻ gỗ

   – nhọc nhằn; lằng nhằng

   – xắn tay áo; củ sắn

   – vắng mặt; vắn tắt

Giải vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 7, 8 – Luyện kể từ và câu

1: Tìm và viết lách nhập vị trí rỗng những kể từ :

a) Chỉ trẻ em em

M: thiếu thốn niên, ………………

b) Chỉ tính nết của trẻ em em

M : ngoan ngoãn ngoãn, ……………….

c) Chỉ tình thương hoặc sự bảo vệ của những người rộng lớn so với trẻ em em

M : thương yêu thương, ………………..

Trả lời:

a) Chỉ trẻ em em

M: thiếu thốn niên, nhi đồng , trẻ nhỏ , trẻ con , trẻ em con

b) Chỉ tính nết của trẻ em em

M : ngoan ngoãn ngoãn, nhanh nhẹn , nhanh chóng nhẹn , hiếu động

c) Chỉ tình thương hoặc sự bảo vệ của những người rộng lớn so với trẻ em em

M : thương yêu thương, thân thiết, dạy bảo, nựng nịu , dạy dỗ dỗ

2: Gạch 1 gạch men (-) bên dưới phần tử câu vấn đáp thắc mắc “Ai(cái gì. Con gì)?”,gạch men 2 gạch men (=) bên dưới phần tử câu vấn đáp thắc mắc “Là gì ?” trong những câu bên dưới đây:

a, Thiếu nhi là mầm non của giang sơn.

b, Chúng em là học viên tè học tập.

c, Chích bông là các bạn của trẻ nhỏ.

Trả lời:

a, Thiếu nhi là mầm non của khu đất nước.

Xem thêm: Những cách thắt dây giày 7 lỗ Converse đơn giản mà đẹp mắt

b, Chúng em là học viên tè học.

c, Chích bông là các bạn của trẻ em em.

3: Đặt thắc mắc cho những phần tử in đậm bên dưới đây

a, Cây tre là hình hình ảnh thân thiết nằm trong của nông thôn nước Việt Nam.

b, Thiếu nhi là những người chủ sau này của Tổ quốc.

c, Đội thiếu thốn niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức triển khai tụ tập và tập luyện thiếu thốn niên Việt Nam.

Trả lời:

a, Cây tre là hình hình ảnh thân thiết nằm trong của nông thôn nước Việt Nam.

   Cây gì là hình hình ảnh thân thiết nằm trong của nông thôn Việt Nam?

b, Thiếu nhi là những người chủ sau này của Tổ quốc.

   Ai là những người chủ sau này của Tổ quốc?

c, Đội thiếu thốn niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức triển khai tụ tập và tập luyện thiếu thốn niên Việt Nam.

   Đội Thiếu niên Tiền phong Sài Gòn là gì ?

Giải vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 8,9 – Chính tả

Tìm và viết lách nhập vị trí rỗng những giờ đồng hồ hoàn toàn có thể ghép nhập trước hoặc sau từng giờ đồng hồ bên dưới đây

1:

xét
sét
xào
sào
xinh
sinh

Trả lời:

xétxét đường nét, kiểm tra, xét xử
sétsấm sét, khu đất sét, giờ đồng hồ sét
xàolào xào, xào xạc, xào nấu
sàocây sào, sào khu đất, sào huyệt
xinhxinh xắn, xinh xinh, xinh đẹp
sinhsinh sản, sinh sôi, sinh lợi

2:

gắn
gắng
nặn
nặng
khăn
khăng

Trả lời:

gắngắn bó, hàn gắn, gắn kết
gắngcố gắng, gắng mức độ, gắng gượng
nặnnặn tượng, nhào nặn, nặn bột
nặngnặng nề, việc nặng, cân nặng nặng
khănkhăn tay, trở ngại, khăn gói
khăngkhăng khăng, khắn khít, nghịch ngợm khăng

Giải vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 10 – Tập thực hiện văn

Điền nội dung quan trọng nhập vị trí rỗng nhằm hoàn thiện đơn tiếp sau đây :

   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

……. ngày ……. mon …….. năm ……..

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

   Kính gửi: …………………………..

   Em thương hiệu là: ………………………….

   Sinh ngày :…………………………

   Học sinh lớp :…………….. Trường :………………

Người thực hiện đơn

…………………..

Trả lời:

   ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

TP. Sài Gòn, ngày 10 mon 9 năm 2017

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

   Kính gửi: Ban lãnh đạo Liên group Trường Tiểu học tập Kim Đồng

   Em thương hiệu là : Đỗ Minh Khang

   Sinh ngày : 17/12/2009

   Học sinh lớp : 3A5 Trường : Tiểu học tập Kim Đồng

   Sau Khi được học tập điều lệ và lịch sử hào hùng Đội Thiếu niên Tiền phong Sài Gòn, em thấy Đội là tổ chức triển khai rất tốt nhằm tập luyện thiếu thốn niên trở nên những người dân hữu ích cho tới giang sơn.

   Em thực hiện đơn này van ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo Liên group ngôi trường Tiểu học tập Kim Đồng cho tới em tham gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Sài Gòn của Trường Tiểu học tập Kim Đồng. Được nhập Đội, em van hứa tiếp tục chấp hành từng điều lệ của Đội, tiến hành đảm bảo chất lượng 5 điều Bác Hồ dạy dỗ và luôn luôn trực tiếp lưu giữ gìn danh dự Đội.

   Rất hòng được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Liên Đội.

Xem thêm: dioxide là gì

   Em van trân trọng cảm ơn!

Người thực hiện đơn

Đỗ Minh Khang

✅ Giải vở bài bác luyện Tiếng Tiệt lớp 3 luyện 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐