giải sách giáo khoa toán lớp 4

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 4: bên trên đây

Sách giáo khoa toán lớp 4

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 4

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 4 bao gồm những bài xích sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: occur là gì

 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức đem có một chữ
 • Luyện tập
 • Các số đem sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh những số có rất nhiều chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự động nhiên
 • Viết số đương nhiên vô hệ thập phân
 • So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số khoảng cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ vật (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức đem chứa chấp nhị chữ
 • Tính hóa học kí thác hoán của luật lệ cộng
 • Biểu thức đem chúa tía chữ
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ cộng
 • Luyện tập
 • Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Nhân với số mang 1 chữ số
 • Tính hóa học kí thác hoán của luật lệ nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho tới 10, 100, 1000
 • Tính hóa học phối hợp của luật lệ nhân
 • Nhân với số đem tận nằm trong là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một trong những với cùng một tổng
 • Nhân một trong những với cùng một hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số đem nhị chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số đem nhị chữ số với 11
 • Nhân với số đem tía chữ số
 • Nhân với số đem tía chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Chia một tổng cho 1 số
 • Chia cho tới số mang 1 chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một trong những cho 1 tích
 • Chia một tích cho 1 số
 • Chia nhị số đem tận nằm trong là những chữ số 0
 • Chia cho tới số đem nhị chữ số
 • Chia cho tới số đem nhị chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia cho tới số đem nhị chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương đem chữ số 0
 • Chia cho tới số đem tía chữ số
 • Luyện tập
 • Chia cho tới số đem tía chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 9
 • Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • Phân số
 • Phân số và luật lệ phân chia số tự động nhiên
 • Phân số và luật lệ phân chia số đương nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số vì như thế nhau
 • Rút gọn gàng phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng kiểu mẫu số những phân số
 • Quy đồng kiểu mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • So sánh nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số
 • Luyện tập
 • So sánh nhị phân số không giống kiểu mẫu số
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép nằm trong phân số
 • Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép phân chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Tìm nhị số lúc biết hiệu Và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Τỉ lệ phiên bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ vật (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về biểu đồ
 • Ôn tập luyện về phân số
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về đại lượng
 • Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về hình học
 • Ôn tập luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện về mò mẫm số khoảng cộng
 • Ôn tập luyện về mò mẫm nhị số lúc biết tổng Và hiệu của nhị số đó
 • Ôn tập luyện về mò mẫm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung
 • Luyện tập luyện chung

Xem tăng những sách xem thêm liên quan:

Xem thêm: protagonist là gì

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Toán Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2