giải toán lớp 5 trang 22, 23

Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán lớp 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng phỏng dài

Bạn đang xem: giải toán lớp 5 trang 22, 23

Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng phỏng dài

Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng phỏng nhiều năm gom những em học viên nắm rõ tên thường gọi, kí hiệu và mối liên hệ của những đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm thông thườn. Đồng thời, biết phương pháp quy đổi những số đo phỏng nhiều năm, giải những câu hỏi với những số đo phỏng nhiều năm.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài xích 1 trang 22; bài xích 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 5:

Bài 1 trang 22 SGK Toán 5 – Ôn tập luyện bảng đơn vị chức năng phỏng dài

a) Viết cho tới không thiếu thốn bảng đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm sau:

giai-bai-tap-1-2-3-4-sgk-trang-22-23-mon-toan-lop-5-a

b) Nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm ngay lập tức nhau:

– Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng bé

– Đơn vị nhỏ bé vày 1/10 đơn vị chức năng lớn

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 1:

a)

Lớn rộng lớn mét

Mét

Bé rộng lớn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

= 10hm

1hm

= 10dam

= 0,1km

1dam

= 10m

= 0,1 hm

1m

= 10dm

=0,1 dam

1dm

= 10cm

=0,1m

1cm

= 10mm

= 0,1 dm

1mm

= 0,1cm

b) Nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm ngay lập tức nhau:

Xem thêm: struggle là gì

– Đơn vị rộng lớn vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ bé : 1km = 10hm

– Đơn vị nhỏ bé vày 1/10 đơn vị chức năng lớn: 10dm = 1m

Bài 2 trang 23 SGK Toán 5

Viết số phù hợp vô điểm chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 2:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

c) 1mm = 1/10cm

1cm = 1/100 m

1m = 1/1000 km

Bài 3 trang 23 SGK Toán 5

Viết số phù hợp vô điểm chấm :

a) 4km 37m = … m b) 354dm = … m … dm

8m 12cm = … centimet 3040m = … km … m

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 3:

a) 4km 37m = 4037m b) 354dm = 35m 4dm

8m 12cm = 812cm 3040m = 3km 40m.

Bài 4 trang 23 SGK Toán 5

Trên tuyến đường tàu Thống Nhất, quãng đàng kể từ thủ đô cho tới TP Đà Nẵng nhiều năm 791 km. Quãng đàng kể từ TP Đà Nẵng cho tới Thành phố Sài Gòn dài hơn nữa quãng đàng tê liệt 144km. Hỏi:

a) Đường Fe kể từ TP Đà Nẵng cho tới Thành phố Sài Gòn nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

b) Đường Fe kể từ thủ đô cho tới Thành phố Sài Gòn nhiều năm từng nào ki-lô-mét ?

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 4:

Đường Fe kể từ Đà Năng cho tới TP. Sài Gòn dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường Fe kể từ thủ đô cho tới TP. Sài Gòn dài:

791 +935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km

b) 1726km.

Xem thêm: dominant là gì