giraffe đọc tiếng anh là gì

Chào chúng ta, vẫn chính là phân mục về thương hiệu những loài vật nhập giờ anh. Các nội dung bài viết trước Vuicuoilen tiếp tục trình làng về tên thường gọi của một vài gia súc nhập căn nhà như chó mèo, heo, gà, trâu, trườn, ngan, ngỗng. Bên cạnh đó, Vuicuoilen đã và đang đem nói đến thương hiệu giờ anh của một vài động vật hoang dã hoang dại như hổ, báo, sư tử, trâu nước, cá sấu, cá mập, sao biển khơi, con cái sứa … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nối tiếp mò mẫm hiểu về một loại động vật hoang dã hoang dại cũng tương đối thân thuộc này là con cái hươu cao cổ. Nếu chúng ta không biết con cái hươu cao cổ giờ anh là gì thì nên nằm trong Vuicuoilen mò mẫm hiểu tức thì tại đây nhé.

Bạn đang xem: giraffe đọc tiếng anh là gì

Con hươu cao cổ giờ anh là gì
Con hươu cao cổ giờ anh

Con hươu cao cổ giờ anh là giraffe, phiên âm gọi là /dʒɪˈrɑːf/

Giraffe /dʒɪˈrɑːf/

https://ptthtuyenquang.org.vn/wp-content/uploads/2022/08/giraffe.mp3

Xem thêm: dioxide là gì

Để gọi đích thị kể từ giraffe cực kỳ giản dị và đơn giản. Quý khách hàng chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ giraffe rồi phát biểu bám theo là gọi được tức thì. Tất nhiên, chúng ta cũng rất có thể gọi bám theo phiên âm /dʒɪˈrɑːf/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì thế gọi bám theo phiên âm các bạn sẽ không trở nên sót âm như mặc nghe. Về yếu tố gọi phiên âm của kể từ giraffe thế này bạn cũng có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Cách gọi giờ anh vì thế phiên âm nhằm biết phương pháp gọi ví dụ.

Con hươu cao cổ giờ anh là gì
Con hươu cao cổ giờ anh là gì

Xem thêm thắt một vài loài vật không giống nhập giờ anh

Ngoài con cái hươu cao cổ thì vẫn còn tồn tại thật nhiều loại động vật hoang dã không giống, bạn cũng có thể xem thêm thêm thắt thương hiệu giờ anh của những loài vật không giống nhập list sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ phong phú và đa dạng rộng lớn nhé:

 • Rooster /ˈruː.stər/: kê trống
 • Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: con cái chim ruồi
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: loài cá ngựa
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: con chuột sóc
 • Beaver /ˈbiː.vər/: con cái hải ly
 • Skunk /skʌŋk/: con cái chồn hôi
 • Otter /ˈɒt.ər/: con cái rái cá
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con cái ngựa vằn
 • Panther /ˈpæn.θər/: con cái báo đen
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con cái bọ xít
 • Owl /aʊl/: con cái cú mèo
 • Rat /ræt/: con cái con chuột rộng lớn (thường nói đến loại con chuột cống)
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con cái voi ma mãnh mút
 • Scallop /skɑləp/: con cái sò điệp
 • Crab /kræb/: con cái cua
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Duck /dʌk/: con cái vịt
 • Mouse /maʊs/: con cái con chuột (thường chỉ những loại con chuột nhỏ)
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Old sow /əʊld sou/: con cái heo sề
 • Goat /ɡəʊt/: con cái dê
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con cái đom đóm
 • Ox /ɔks/: con cái trườn đực
 • Highland cow /haɪ.lənd ˈkaʊ/: trườn tóc rậm
 • Tick /tɪk/: con cái bọ ve
 • Muscovy duck /ˈmʌskəvɪ dʌk/: con cái ngan
 • Emu /ˈiː.mjuː/: chim đà điểu châu Úc
 • Pomfret /ˈpɒm.frɪt/: loài cá chim
 • Rhea /ˈriː.əz/: chim đà điểu Châu Mỹ
 • Seal /siːl/: con cái hải cẩu
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: con cái mèo con
 • Bat /bæt/: con cái dơi
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con cái bọ hung
Con hươu cao cổ giờ anh là gì
Con hươu cao cổ giờ anh

Như vậy, con cái hươu cao cổ giờ anh gọi là giraffe, phiên âm gọi là /dʒɪˈrɑːf/. Từ này nhập giờ anh trừng trị âm cũng rất dễ dàng, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh rồi gọi bám theo là rất có thể trừng trị âm được kể từ này. Nếu mình muốn gọi chuẩn chỉnh hơn vậy thì hãy coi cơ hội gọi phiên âm rồi gọi bám theo cả phiên âm nữa thì tiếp tục trừng trị âm được kể từ giraffe cực kỳ đơn giản.

Xem thêm: old school là gì