hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn

CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ – THẦY Phạm Quốc Toản
CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ – THẦY Phạm Quốc Toản

Bạn đang xem: hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn

Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn /3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

Quảng cáo

Hai điện tích trái dấu thì chúng hút nhau

Chọn đáp án B.

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Đã bán 0

Xem thêm: dominant là gì

Đã bán 0

Đã bán 0

Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

Một điện tích q = C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam đều ABC cạnh a = 20cm đặt trong điện trường đều E cùng hướng với BC và E = 3000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là

Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện động ξ = 12 V và điện trở trong r = 0. Hai đèn cùng có hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho hai đèn sáng bình thương thì phải có giá trị bằng

Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp có và , cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức V. Năng lượng từ trường trong cuộn dây tại thời điểm t=2017s xấp xỉ bằng

Trong đồ thị ở hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn hiệu điện thế ở hai đầu một hộp kín X chứa hai phần tử trong số các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X đó. Hộp X chứa

Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

Bạn đang xem bài viết: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10^ -4 /3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin. Thông tin do ptthtuyenquang.org.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: east là gì

Rate this post