hardly là gì

Cụm kể từ “ hardly” thông thường được sử dụng vô ngữ pháp và văn rằng giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên nhiều người lại bắt gặp phiền nhiễu khi dùng cấu tạo này. Qua bài học kinh nghiệm ngày ngày hôm nay, IELTS Vietop hy vọng những bạn cũng có thể nắm vững và dùng thạo Cấu trúc hardly này.

Bạn đang xem: hardly là gì

Hardly là gì?

Cấu trúc hardly thông thường mang nghĩa phủ định, được dùng làm diễn miêu tả “ vừa phải mới”, “khi” hoặc thịnh hành rộng lớn là “hầu như không”, “hiếm khi”.

E.g.: He hardly eats French fries. (Anh tao khan hiếm khi ăn khoai tây chiên).

        Hardly had the film started when we came. (Bộ phim vừa phải mới mẻ chính thức thì công ty chúng tôi đến). 

* Lưu ý: Hardly ko cần là trạng kể từ của hard. Thông thông thường trạng kể từ sẽ tiến hành tạo hình “tính kể từ + ly” tuy nhiên hard vừa phải là tính kể từ, vừa phải là trạng kể từ.

Vị trí của hardly vô câu

Trong giờ đồng hồ Anh, hardly thông thường đứng ở hai địa điểm chủ yếu như sau: 

Đứng ở thân ái câu

Trong cấu tạo này, hardly đem tức thị hầu như ko. 

Cấu trúc: 

S + hardly + V/N/Adj

E.g.:  We hardly go lớn the concerts. (Chúng tôi hầu hết ko tiếp cận những buổi hòa nhạc). 

          It’s hardly surprising that he was angry. (Không với gì kinh ngạc khi anh tao tức giận). 

* Lưu ý: Với động kể từ lớn be thì hardly đứng sau tobe: S + tobe + hardly + ….

– Khi hardly đứng ở địa điểm đầu câu thì câu đấy là câu hòn đảo ngữ. Tại tình huống này, tao với nhì loại câu hòn đảo ngữ là hòn đảo ngữ với động kể từ thông thường và hòn đảo ngữ với cấu tạo hardly …when.

  • Đảo ngữ với động kể từ thường

Cũng tương tự như cấu tạo bên trên, hardly đem tức thị hầu như ko. 

Cấu trúc: 

Hardly + trợ động kể từ + S + V(infi)

E.g.: We hardly go lớn the concerts = Hardly tự we go lớn the concerts. (Chúng tôi hầu hết ko tiếp cận những buổi hòa nhạc).

→ Câu bên trên ở thì thời điểm hiện tại đơn nên trợ động kể từ là do/does. Chủ ngữ “ We” lên đường với trợ động kể từ “do”, vận dụng công thức tao với câu: “ Hardly tự we go lớn the concerts”. 

      She went hardly camping last year = Hardly did she go camping last year ( Cô ý hầu hết ko lên đường cắm trại vô năm ngoái). 

→ Câu bên trên ở thì vượt lên trên khứ đơn nên trợ động kể từ là did. Động kể từ went trả về vẹn toàn thể là “go”. sát dụng công thức, tao với câu sau: “ Hardly did she go camping last year”.

  • Hardly ………when 

Trong cấu tạo này, hardly…when Có nghĩa là vừa mới mẻ …. thì .

Cấu trúc: 

Hardly + had + S + P2 + when + S + Ved 

E.g.: Hardly had we came back trang chính when it rained. (Chúng tôi vừa phải mới mẻ về căn nhà thì trời mưa). 

         Hardly had he gone out lớn the store when he was hit by a xế hộp. (Anh tao vừa phải mới mẻ thoát khỏi cửa hàng thì bị ôtô đâm). 

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì vượt lên trên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Các cấu tạo hardly thông thường gặp 

Cấu trúc hardly

Hardly đứng thân ái câu

Trong tình huống này, hardly là trạng kể từ nghĩa là hầu hết ko, khan hiếm khi. 

Cấu trúc : 

S + hardly + V/N/Adj
hoặc S + tobe + hardly + …

E.g.: I could hardly see her at the Đen ( Tôi khan hiếm khi trông thấy cậu ấy đem loại đen). 

        The tiệc ngọt had hardly started when she left ( Buổi tiệc hầu hết ko chính thức khi cô ấy tách đi). 

Cấu trúc Hardly vô câu hòn đảo ngữ 

Câu hòn đảo ngữ thông thường 

– Tại cấu tạo này, hardly đem tức thị hiếm khi, hầu hết ko. 

– Công thức: 

Hardly + trợ động kể từ + S + V(ing) 

E.g.: Hardly did I go lớn school late ( Tôi khan hiếm khi đến lớp muộn). 

        Hardly does she cut her hair because she loves her long hair ( Cô ấy khan hiếm khi tách tóc cũng chính vì cô ấy quí tóc dài).

Câu hòn đảo ngữ hardly … when 

– Hardly … when Có nghĩa là vừa phải mới mẻ … thì 

Xem thêm: Các cách buộc dây giày Balenciaga đúng chuẩn, hợp trends

-Công thức: 

Hardly + had + S + P2 when S + Ved 

* Lưu ý: Tại mệnh đề hardly phân chia ở vượt lên trên khứ hoàn thành xong, mệnh đề when phân chia ở thì vượt lên trên khứ đơn. 

E.g.: Hardly had I closed the door when the phone in my house rang ( Tôi vừa phải mới mẻ khoá cửa ngõ kết thúc thì điện thoại thông minh vô căn nhà reo). 

         Hardly had James came lớn my trang chính when his phone rang ( James vừa phải cho tới căn nhà tôi thì điện thoại thông minh của anh ý tao rung).

Hardly kết phù hợp với any, ever 

Chúng tao thông thường người sử dụng hardly trước những kể từ như: any, anyone, anybody, anything và ever vô mệnh đề phủ toan.

E.g.: He hardly eats anything. ( Anh tao khan hiếm khi nên ăn gì ). 

        I hardly ever forget your hobbies. (Tôi khan hiếm khi quên sở trường của bạn). 

        We hardly ever go lớn crowded places these days due lớn the Covid. (Dạo này công ty chúng tôi hầu hết ko tiếp cận điểm nhiều người vì thế Covid). 

*Lưu ý: Hardly KHÔNG lên đường với những kể từ phủ toan (no, none, nobody, nothing, never) vì thế bạn dạng thân ái hardly vẫn đem nghĩa phủ toan. 

Hardly at all 

Đôi khi tất cả chúng ta dùng HARDLY AT ALL đàng sau động từ( Verb), tính kể từ ( Adjective) hoặc danh kể từ ( Noun) để nhấn mạnh vấn đề hơn

E.g.: She can hardly see at all without glasses. (Cô tao khó khăn hoàn toàn có thể trông thấy tất cả nếu như không tồn tại kinh). 

       I hardly wake up early at all in mornings. (Tôi hầu hết không thể thức dậy sớm vô buổi sáng). 

Từ đồng nghĩa tương quan với Hardly 

Cấu trúc hardly + any = very little, very few, tức thị cực kỳ không nhiều. 

E.g.: He hardly ate anything last night = He ate very little last night. (Anh tao hầu hết ko nên ăn gì tối qua). 

        She hardly reads any books = She reads very few books. (Cô tao đọc cực kỳ không nhiều sách). 

Bài tập luyện cấu tạo Hardly 

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc 

1. Hardly ……….. we ………….(have) breakfast when we ………..(go) lớn school. 

2. It is hardly correct ……..(speak) about a strategy.

3. She hardly ………(sleep) early. 

4. Hardly ………. we ……….(go) lớn school late. 

5. Hardly ……….I ……… (sleep) when my mother ………..(go) lớn work. 

6. People hardly ……………( agree) with the tax increase. 

7. John hardly ……….. ( complete) the summery on time. 

8. We hardly ever ……..( see) them anymore. 

9. He can hardly …………..( walk) without help. 

10. Hardly ……….he ……..( drink) yesterday. 

11. Hardly ever ………… Mia ………..( travel ) lớn another đô thị. 

12. The teacher is angry because her students hardly ………( complete) all the homework. 

1. had/had/went2. lớn speak3. sleeps4. do/go5. had/slept/went6. agree7. completes8. see9. walk10. did/drink11. does/travel12. complete

 Bài 2: Điền kể từ phù hợp vô khu vực trống

1. ………had I played football ……… my sister studied.

2. I can ……….. breathe. 

3. We ………………..go lớn the concerts

4. My mother can  …… reads ……….. without glasses. 

5. ………… tự we play the violin.

6. He ………reads ….. newspapers.

7. ……… did she go lớn the clubs.

8. I will ………….forget about your face. 

1. Hardly ………when2. hardly3. hardly/ hardly ever4. hardly ……… at all5. hardly6. hardly ……any7. hardly8. hardly/ hardly ever. 

Vậy là bài học kinh nghiệm ngày hôm nay vẫn kết thúc giục, Vietop hy vọng sẽ tiến hành sát cánh đồng hành nằm trong chúng ta trong mỗi bài học kinh nghiệm tiếp theo sau. Chúc chúng ta học hành sung sướng.

Xem thêm: lecturer là gì