harmony là gì

Công cụ cá nhân
 • /'hɑ:məni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hài hoà, sự cân nặng đối
  Sự hoà thuận, sự hoà hợp
  to be in harmony with
  hoà thuận với, hoà thích hợp với
  to be out of harmony with
  không hoà thuận với, ko hoà thích hợp với
  (âm nhạc) hoà âm

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự hòa âm

  Xây dựng

  sự cân nặng xứng
  tính hài hòa

  Kỹ thuật cộng đồng

  sự êm dịu tai
  sự hài hòa

  Kinh tế

  sự hài hòa
  sự hòa hợp

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  accord , affinity , amicability , amity , compatibility , concord , conformity , consensus , consistency , cooperation , correspondence , empathy , friendship , good will , kinship , like-mindedness , meeting of minds , peace , rapport , sympathy , tranquility , unanimity , understanding , unity , agreement , articulation , chime , concordance , conformance , congruity , consonance , fitness , khuông , integration , integrity , oneness , order , parallelism , proportion , regularity , suitability , symmetry , togetherness , tune , arrangement , attunement , blend , blending , chord , chorus , composition , concentus , concert , concinnity , concurrence , diapason , euphony , harmonics , mellifluousness , melodiousness , melody , organum , overtone , piece , polyphony , richness , symphony , triad , tunefulness , unison , accordance , conformation , congruence , harmonization , keeping , balance , adaptation , consonance chime

  Từ ngược nghĩa

  noun
  clash , disagreement , discord , fighting , disproportion , imbalance , cacophony , jangling , antagonism , contention , dissension , incongruity , inconsistency , opposition , variance

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: dictation là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;

Xem thêm: occur là gì